Csendes Percek szeptember 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 19., Sze, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 19. szerda           

1Kor 12,1-11.

1 A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha
tudatlanok lennétek. 2 Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok,
ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma
bálványokhoz. 3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus
átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus
Úr", csakis a Szentlélek által. 4 A kegyelmi ajándékok között ugyan
különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 5 Különbségek vannak a
szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. 6 És különbségek vannak az isteni
erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi
mindenkiben, ugyanaz. 7 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért
adatik, hogy használjon vele. 8 Mert némelyik a Lélek által a
bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek
által. 9 Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek
által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10 Van, aki az isteni erők
munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a
nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását
kapta. 11 De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja
szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.

               ÚJ ELHÍVÁS
               

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég
alatt... Megvan az ideje a megőrzésnek és megvan az ideje az
eldobásnak. (Préd 3,1.6)

Fiatalabb koromban nagyon szerettem a vasárnapi iskolában tanítani, és
sok új csoport beindításában segédkeztem. Később, a nyugdíjas kor felé
közeledve, már tehernek éreztem a tanítást. Végül úgy döntöttem,
nyugdíjba vonulok, nem járok be többé irodába, és a tanítást is
abbahagyom. Nagy megkönnyebbülés volt számomra, amikor ez megtörtént.
A Biblia azt mondja, Isten sok ajándékot ad, amivel másoknak
szolgálhatunk. "De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy
osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja." (1Kor 12,11) Találtam
más lehetőséget a szolgálatra, amelyeket soha nem fedeztem volna fel,
ha nem hagyom abba a tanítást.
Tudom, hogy amikor válaszoltam Isten hívására, akkor egy életre szóló
engedelmességre köteleztem magam, de ezen a nagy elhíváson belül
sokféle feladattal bízott meg Isten, amiket tetszése szerint bármikor
visszavehet. Hálás vagyok, hogy megtanultam időben elengedni egy
feladatot, de mégis megmaradni egy életre szóló kapcsolatban
Krisztussal, Isten legfőbb ajándékával.

Imádság: Istenünk, taníts minket elengedni a régit, ha itt az ideje,
hogy válaszolni tudjunk a te új hívásaidra. Ámen.

Figyelj Isten új hívására, keress új lehetőséget a szolgálatra.
John Eyberg (Oklahoma, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEMRÉG MENTEK NYUGDÍJBA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról