Csendes Percek november 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 8., Cs, 03:41:02 CET


           2007. november 8. csütörtök           

Ef 1,3-14.

3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott
minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert
őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5 Előre el is
határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és
tetszése szerint, 6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel
megajándékozott minket szeretett Fiában. 7 Őbenne van - az ő vére által
- a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 8
amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 9 Mert úgy
tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát,
amelyet kijelentett őbenne 10 az idők teljességének arról a rendjéről,
hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és
azt is, ami a földön van. 11 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve
elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent
saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12 hogy dicsőségének
magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. 13
Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14 örökségünk zálogával, hogy
megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

            MI TÖRTÉNIK AZUTÁN?
             

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának
titkát, amelyet kijelentett őbenne. (Ef 1,9)

Kevés dolgot szeretek jobban egy izgalmas kriminél. Szeretek kémekről,
cselszövésről olvasni, élvezem a meglepő fordulatokat. Nemrégiben
olvastam egy könyvet, ami teli volt mindezekkel. A cselekményszövés
lenyűgözően jó volt, az események sebesen pörögtek egy izgalmas
végkifejlet felé; azután hirtelen a könyv véget ért. Lapoztam még
egyet, hátha mégis van még valami. Semmi! Micsoda csalódás!
Később eszembe jutott, hogy sokan talán ugyanígy élik meg az életet.
Azoknak, akik nem ismerik Krisztust, az élet bizonyára csalódások, és
le nem zárt, megoldatlan történések sorozata, amelyek soha nem nyernek
megfelelő értelmet. Sohasem találnak választ "miért"-jeikre és
"hogyan"-jaikra, amelyek a mindennapokban fölmerülnek. Anélkül halnak
meg, hogy megértenék, honnan jöttek és hová mennek.
Szerencsére, olvastam egy másik jó könyvet, és hálás vagyok, hogy ez
elmondja, merre tart a világ. Minden rejtélyre fény derül, minden seb
be lesz gyógyítva, minden rossz megjavítva. Aki igazán jó könyvre
vágyik, forgassa a Bibliát! A Szentírás elmondja, hogy életünk irányát
és célját a Jézus Krisztussal való kapcsolatban találjuk meg.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy a Bibliában leírt üzeneteiddel
megtanítod, hogy hogyan és miért éljünk. Ámen.

A Biblia nyújtja a világ legnagyszerűbb történetét.
Roy D. Hall (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZERETNEK OLVASNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról