Csendes Percek november 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 7., Sze, 03:41:02 CET


            2007. november 7. szerda            

Róm 8,31-39.

31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

             MIÉRT IMÁDKOZZUNK?
             

Így szólt Jézushoz egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni."
(Lk 11,1)

Egyik istentiszteletünknek nemrég a fenti címet adtuk. Lelkészünk rövid
válasza szerint azért imádkozzunk, hogy megváltoztassuk magunkat, mert
Istent semmi sem tudja megváltoztatni.
Ahogy hallgattam, körülnéztem a teremben. A mellettem álló nőnek
teljesen megváltozott az élete, miután egy balesetben meghalt a fia,
lánya pedig súlyosan megsérült. Egy nő mögöttem, s egy másik a
túloldalon a rákkal folytatott harcot. Mások erejük szerint próbáltak
megküzdeni szív- és cukorbetegséggel, töredezett családi
kapcsolatokkal, megtört szívvel. Tudtam, mire gondol a lelkész. Az ima
esetleg nem változtatja meg a körülményeinket, de megváltoztat
bennünket, az egyént és a közösséget, úgy formálva minket, ahogy Isten
akarja.
Az istentisztelet után eszembe jutott egy korábban olvasott gondolat:
lehet, hogy ingadozunk elhivatottságunkban és az Istennek adott
válaszainkban, Isten azonban mindig a hűséges és szerető Úr marad, aki
azt keresi, mi a legjobb nekünk. Miközben megpróbáljuk megváltoztatni
Isten akaratát valami felől, vagy meggyőzni, hogy tegyen valamit értünk
és szeretteinkért, a Szentlélek közbeavatkozik. Számos könyörgésünk és
dicsőítésünk közben Isten bennünk hozza létre a változást.

Imádság: Istenünk, köszönjük változatlan szeretetedet és hűségedet.
Segíts, hogy jelenlétedben alázattal várjuk, amint beteljesedik
akaratod bennünk és általunk. Ámen.

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy bennünk is.
Karen G. Hegarty (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI NEHEZEN TUD IMÁDKOZNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról