Csendes Percek június 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 18., H, 03:41:02 CEST


            2007. június 18. hétfő            

Róm 8,12-17.

12 Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test
szerint éljünk. 13 Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha
a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14 Akiket
pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15 Mert nem a szolgaság
lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" 16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. 17 Ha
pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai
Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is
dicsőüljünk.

               APJA FIA?
               

Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött
engem, és bevégezzem az ő munkáját. (Jn 4,34)

Vonásaim alapján nem hasonlítok apámra. Ő mindig egy tagbaszakadt ember
volt, én rólam nem mondható el ugyanez. Életünk merőben más mederbe
terelődött, mind a tanulmányainkat, a lakóhelyünket, mind a
hívatásunkat illetően. Korosodva azonban, hozzá hasonló vonásokat
fedezek föl magamon. Az államat úgy tartom, mint ő, amikor gondolkodom,
nemtetszésemet fejezem ki, vagy koncentrálok. Ugyanúgy támasztom az
arcomat a kezemmel, miközben egy jó könyvet olvasok. Apámhoz hasonlóan
jobbkezes vagyok, de ha olyan munkát kell végezni, amihez mindkét
kezemre szükség van, én is sokkal inkább a bal kezemre hagyatkozom.
Úgy tanultuk, hogy Isten a saját képére teremtett minket. Mennyi a
közös jellemvonás bennünk, ami a mennyei Atyára emlékeztet? Mikor Fülöp
arra kérte az Urat, hogy "Mutasd meg nekünk az Atyát", Jézus válasza ez
volt: "Aki engem lát, látja az Atyát." (Jn 14,8-9) Kell ennél nagyobb
hasonlóság, mint az Atya és Jézus között volt? Mint Krisztus
örököstársai, tudjuk-e mi is az Atyát tükrözni életünkkel? Ha mindennél
jobban szeretjük mennyei Atyánkat, olvassuk és tanulmányozzuk a
Bibliát, "Isten lábainál ülünk" - akkor Krisztushoz hasonlóan,
kívánságaink természetszerűen összecsengnek Isten akaratával.

Imádság: Szerető Istenünk, add, hogy életünk egyre közelebb kerülhessen
a te akaratodhoz. Ámen.

Krisztus a legtisztább példa, hogy milyen az Isten.
Brian Evans (Hertfordshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZ APJUKTÓL ELSZAKÍTOTT GYERMEKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról