Csendes Percek június 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 19., K, 03:41:04 CEST


            2007. június 19. kedd             

1Móz 32,22-28 és Lk 18,1-8.

22 Az ajándék tehát átkelt Jákób előtt, ő azonban a táborban töltötte
azt az éjszakát.
23 De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két
szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24
Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. 25 Jákób pedig
ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen
hajnalhasadtáig. 26 De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a
csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a
tusakodás közben. 27 Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert
hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.
28 Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób.

1 Arról is mondott nekik példázatot Jézus, hogy mindenkor imádkozniuk
kell, és nem szabad belefáradniuk. 2 Ezt mondta: "Az egyik városban
volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem
becsülte. 3 Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran
elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot
ellenfelemmel szemben. 4 Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután
azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem
becsülöm, 5 mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot
szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég
nélkül." 6 Azután így szólt az Úr: "Halljátok, mit mond a hamis bíró! 7
Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik
éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? 8 Mondom nektek,
hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia,
vajon talál-e hitet a földön?"

              A GYÓGYÍTÓ ÚR               

Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. (5Móz 30,19)

A Csendes Percekben olvastam egy idézetet az Egyesült Államok egy
korábbi elnökétől, Adamstől. Az élete végéhez közeledve a következő
megállapítás tette: "Ez a régi sátorház, amiben élek, lehet, hogy
összeomlik, de John Quincy Adams valójában egészen jól van." A cikk úgy
folytatódik tovább, hogy azok számára, akik az Istent ismerik, "létezik
egy isteni élet, ami fölötte áll a biológiának". Nem bámulatos, hogy
akkor találunk ilyen szavakat, amikor a legnagyobb szükségünk van rá?
Éppen egy műtét után lábadoztam. Felépülésem alatt Isten emlékeztetett,
milyen sokszor meggyógyított és meghallgatta imádságaimat. Például
súlyos depresszióban szenvedtem gyermekkoromtól kezdve, és két
alkalommal öngyilkossági kísérletem is volt. Évtizedes könyörgés után,
úgy éreztem magam, mint a kitartó özvegyasszony Lukács evangéliumában,
illetve Jákób a Mózes 1. könyvében. Azonban, tovább imádkoztam
bizalommal és hittel, és nem voltam hajlandó feladni, amíg az Isten meg
nem áldott engem. Végül, megszabadított a reménytelenség pusztító
érzésétől és megajándékozott azzal a képességgel, hogy az életet
választhattam. Ehhez felhasználta a Csendes Percekben olvasottakat.
Isten megjutalmazta kitartó hitemet. Most már látom, hogy küzdelmeim
formálták az életemet, és reménységet adtak a holnap felől.

Imádság: Urunk, te vagy erősségünk és életünk. Ámen.

Isten élettel ajándékoz meg minket, méghozzá teljes élettel.
Ina Mitchell Gatliff (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A LEVERT, LEHANGOLT EMBEREKÉT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról