Csendes Percek június 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 16., Szo, 03:41:02 CEST


            2007. június 16. szombat            

Jn 1,32-42.

32 Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az
égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. 33 Én nem ismertem őt,
de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire
látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel
keresztel. 34 Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten
Fia."
35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 36 és
rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
37 Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.
38 Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította
őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt
jelenti: Mester -, hol van a lakásod?" 39 Ő így szólt: "Jöjjetek, és
meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak
azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor. 40 A kettő közül,
akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter
testvére volt az egyik. 41 Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal,
ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).
42 Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna
fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla).

             NEM VÁRT ESEMÉNYEK
             

Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította
őket: "Mit kerestek?" (Jn 1,38)

Első látásra ez a bibliarész nagyon egyszerűnek tűnik. Két ember
meglátja Jézust, és követni akarják. Jézus azt kérdezi: "Mit kerestek?"
Ha jobban átgondolom Jézus kérdését, rájövök, hogy ez a dolog nem is
olyan egyértelmű. Mit is akart ez a két tanítvány Jézustól? Hírnevet?
Hatalmat? Bölcsességet?
Jézus idejében némelyek a Messiást nagy hadsereggel várták vissza, hogy
átvegye a hatalmat. Mások arra számítottak, hogy a Messiás a követőit
nagy jólétre és rangos pozíciókba fogja majd emelni. Valószínűleg senki
sem számított arra, hogy a Messiás a bűnözők halálában részesül a
keresztfán. Jézus követése a tanítványok számára sok váratlan dolgot
jelentett.
Jézus kérdését nem csak az egykori tanítványaihoz intézi, hanem nekünk
is felteszi. Mit várunk valójában, mint Jézus követői? Lehet, hogy
bőséges áldásokban reménykedünk, amelyeket meg is kapunk. De ugyanígy
számíthatunk teljesen váratlan eseményekre is. Lehet, hogy Isten terve
nem egyezik meg a miénkkel, és az ő időzítése nem úgy működik, mint a
miénk. Az Isten követése nagy részben hiten és a nem várt dolgok
elfogadásán alapszik. A tanítványi élet egyáltalán nem veszélytelen;
változik, nem kiszámítható, de Isten szeretete igen.

Imádság: Istenünk, taníts meg minket naponta előre számolni jelenléted
békességével és vigasztalásával. Ámen.

Mit kérünk Istentől a mai napra?
Maureen Pratt (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MEGLÁTHASSUK ISTENT A NEM VÁRT ESEMÉNYEK KÖZÖTT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról