Csendes Percek január 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 17., Sze, 03:41:01 CET


            2007. január 17. szerda            

Jn 6,29-40.

29 Jézus ezt felelte nekik: "Az az Istennek tetsző dolog, hogy
higgyetek abban, akit ő küldött." 30 Erre megkérdezték: "És te milyen
jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? 31
Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: Mennyei
kenyeret adott nekik enni." 32 Jézus pedig így válaszolt nekik:
"Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei
kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 33
Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak." 34
Erre ezt mondták neki: "Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!"
35 Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám
jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 36
De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 37 Akit
nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem
küldöm el; 38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam
akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 39
Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem
adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. 40
Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és
hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó
napon."

              ISTEN SZAVA
               

Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki
énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

Hollandiában megálltunk egy pékségnél, ami 24 órán keresztül friss
pékárut kínál. Ha zárva is a bolt, egy automatához hasonló szerkezet
segítségével, némi aprópénz bedobása után, akkor is friss kenyérhez
juthat az ember. Vezetőnk azt mondta, holland barátai minden nap friss
kenyeret kívánnak asztalukon.
Az Ószövetségben, a zsidók, pusztai vándorlásuk során, csodálatos módon
minden nap friss kenyérhez jutottak. Mivel az égből jött, és soha nem
láttak ezelőtt ehhez foghatót, mannának nevezték el, ami annyit tesz:
"mi ez?" Ez az élelem csak egy napig volt eltartható, nem lehetett
belőle raktározni, így Isten népének minden egyes nap az Úrra kellett
hagyatkoznia a táplálék miatt.
Átvitt értelemben is szükségünk van a mindennapi friss kenyérre. A
Biblia 24 órán keresztül elérhető, hogy reményt, vezetést és békét
adjon. Számíthatunk Isten szavára, hogy vezetni fog jelenlegi
szükségeinkben és helyzeteinkben.
Az első dolog naponta, hogy Bibliát olvasok, személyes üzenetet
keresek, és imádkozom. Kérem Istent, hogy vezessen aznap. Utána biztos
vagyok abban, hogy bízhatom, Isten bölcsessége és vezetése betölti
szükségleteimet.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy naponta ragaszkodjunk a friss
mennyei eledelhez, a te szent igédhez. Ámen.

Bízzunk a mindennapi isteni szóban és vezetésben!
Donna H. Eliason (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IGE OLVASÁSÁRA VALÓ VÁGYAKOZÁSÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról