Csendes Percek január 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 16., K, 03:41:04 CET


            2007. január 16. kedd             

Gal 4,1-7.

1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem
különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2 hanem gyámok és
gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. 3 Így mi
is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve
szolgaságra. 4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát,
aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 5 hogy a törvény alatt
levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6 Mivel pedig fiak
vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt
kiáltja: "Abbá, Atya!" 7 Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha
pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.

             CSALÁDI SZERETET
             

Sem halál, sem élet... sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban. (Róm 8,38-39)

Izgatottan dobbant meg a szívem, amikor jelenlétemben hagyta jóvá
Florida állam bírája lányom és vejem örökbefogadási kérelmét. A papírok
aláírásával egy újszülött kislány szüleivé váltak. Egy könnycsepp
gördült le az arcomon, látván gyermekeim boldogságát, hogy magukénak
tudhatták ezt a csöpp kis jövevényt. Éreztem szeretetüket, amint
kislányukat tartották.
Isten sokféleképpen fejezi ki szeretetét, a természet szépségében, egy
anyai csók melegében vagy egy gyermek érintésének kedvességében. Egy
szeretetteljes kapcsolathoz semmi sem fogható. Megnyugtató az a tudat,
hogy valaki gondoskodik rólunk, megoszthatjuk reményeinket és álmainkat
vele, és elhordoz szeretetben, akkor is, ha nem vagyunk tökéletesek.
Isten szeretete feltétel nélküli, határtalan és teljes. Semmi sem
választhat el ettől a tökéletes szeretettől. Ahogyan gyermekeimnek
öröme telt a kisgyermek befogadásában, ugyanúgy nekünk is örömünk lehet
abban, hogy tudhatjuk, szerető és megértő Urunk van, aki a lehető
legjobbat akarja számunkra.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy kifejezed szeretetedet családaink,
barátaink által, és hogy akkor és ott adod segítségedet, ahol szükség
van rá. Ámen.

Mit jelent az életünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk?
Peter L. Banks (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRA VÁRÓ CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról