Csendes Percek szeptember 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 14., Cs, 03:41:02 CEST


          2006. szeptember 14. csütörtök          

Ef 2,11-22.

11 Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok,
úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont
azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak
metélve. 12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel
közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló
idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13 Most
pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel"
kerültetek a Krisztus vére által. 14 Mert ő a mi békességünk, aki a két
nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó
falat, az ellenségeskedést, 15 miután a tételes parancsolatokból álló
törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új
emberré teremtse önmagában. 16 Megbékéltette mindkettőt egy testben az
Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában,
17 és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és
békességet a közelieknek". 18 Mert általa van szabad utunk
mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok
többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza
népe Istennek. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára,
a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, 21 akiben az egész épület
egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben
ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.

              EXTRA AJÁNDÉK
              

Jézus azt mondta: Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én
fivérem, nővérem és az én anyám. (Mt 12,50)

Az Írás arra emlékeztet bennünket, hogy valamennyien Isten gyermekei
vagyunk, örökösei annak az ígéretnek, hogy Isten országának
polgártársai és Isten családjának tagjai lehetünk. Jézus nem szégyellt
bennünket testvéreinek nevezni. Kis totyogós koromban, a gyülekezetben
tanultam azt az éneket, hogy "Sárga, fehér, fekete, mind kedvesek
előtte..." és egész életemben ezt vallottam.
Mostanában a Csendes Percek olvasásának egy külön ajándékára jöttem rá.
Minden nap olvasom a különböző hátterű emberek gondolatait és
megtapasztalását, azt, hogy Isten hogyan szól hozzájuk, és hogyan tölti
be szükségleteiket. Be kell vallanom, sokszor megdöbbent, hogy bár
különböző kultúrából származunk, azonosulni tudok a szenvedéseikkel,
lelki éhségükkel, bajaikkal és örömeikkel. Istenben egyek vagyunk, és
ezek a kis olvasmányok ennek a megtapasztalásában segítenek.
Tudom, és már nem lepődök meg azon, hogy valamennyien Isten képére
teremtettünk. Nem olvasom el az író nevét és származási országát addig,
míg a meditációt el nem olvasom. Mindig megerősít a tudat, hogy Isten
családjában egyek lehetünk.

Imádság: Urunk, köszönjük szeretetedet, irgalmadat és megváltásodat,
amit valamennyiünknek adsz, akik hiszünk Fiadban, Jézus Krisztusban.
Ámen.

Minden különbözőségünk ellenére mégis egyek vagyunk.
Ann Babel (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK KRISZTUS TESTÉNEK EGYSÉGÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról