Csendes Percek szeptember 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 13., Sze, 03:41:01 CEST


           2006. szeptember 13. szerda           

Zsolt 32,1-5.

1 Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott,
vétke eltöröltetett.
2 Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs
lelkében álnokság.
3 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
4 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári
hőségben. (Szela.)
5 Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam,
hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet,
amit vétettem. (Szela.)

             MONDD EL ATYÁDNAK
             

Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett...
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. (Zsolt 32,3.5)

Mondd el apádnak, mit tettél! - ez a kihegyezett felszólítás előzte meg
szomorkás utamat hazafelé egy áruházból, ahol első és egyben utolsó
lopási kísérletem azzal végződött, hogy elkaptak, és a boltvezető elé
vittek. 11 éves voltam, kavarogtak bennem az érzések, bűntudat,
szégyen, félelem csavarták a gyomromat, és öntötték el az agyamat. Nem
bírtam sem enni, sem aludni aznap éjjel. Végül nehéz szívvel
kopogtattam apám ajtaján, és könnyek között bevallottam, mit tettem.
Leírhatatlan az a megkönnyebbülés, amit vallomásom után éreztem.
Felnőttként is voltak idők, amikor félelemmel telt napokat és nyugtalan
éjszakákat éltem át, mivel másokkal és Istennel szemben elkövetett
helytelen tetteimről nem akartam tudomást venni. Jóllehet van
következménye a bűnnek, a fizikai és lelki fájdalom, ami a csendes
elhallgatásból származik, szükségtelen. Mi a megoldás? Kopogtathatunk
Isten ajtaján, megvallhatjuk tettünket, és megismerhetjük a bocsánatot
nyert, békés szív ajándékát.

Imádság: Istenünk, segíts felismerni és beismerni bűnünket, hogy
élvezhessük a bűnbocsánat örömét. Ámen.

A szelíd szív élteti a testet (Péld 14,30).
Charles P. Axe (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT NYOMASZTANAK TETTEI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról