Csendes Percek szeptember 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 6., Sze, 03:41:01 CEST


           2006. szeptember 6. szerda           

Zsolt 104.

1 Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél,
2 világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként
feszítette ki az eget,
3 palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek
szárnyán jár.
4 A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.
5 Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon.
6 Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is
állt a víz.
7 Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszéledtek.
8 A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet
készítettél nekik.
9 Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a
földet.
10 Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek
között.
11 Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják
szomjukat.
12 Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek.
13 Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól
tartod a földet.
14 Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből,
15 és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát
az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
16 Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
17 ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
18 A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak
búvóhelyet.
19 Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely
ismeri pályáját.
20 Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő
mindenféle vadja,
21 az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
22 Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
23 Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.
24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.
25 Ott van a nagy és széles tenger! Számtalan lény nyüzsög benne:
kisebb és nagyobb állatok.
26 Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy
játszadozzál vele.
27 Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt.
28 Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.
29 Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és
ismét porrá lesznek.
30 Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a
termőföld felszínét.
31 Dicsőség legyen az ÚRnak örökké! Örüljön alkotásainak az ÚR!
32 Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek.
33 Éneklek az ÚRnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak
leszek.
34 Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az ÚR előtt.
35 Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök!
Áldjad, én lelkem, az URat! Dicsérjétek az URat!

            ÉSZREVÉTLEN AJÁNDÉKOK
            

Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél. (Zsolt 104,1)

Letekert ablak mellett ültem a kocsiban egy terebélyes tölgy árnyékában
és indulásra készen vártam családomat. Szemközt a templom ezer színben
pompázó kertje terült el és árasztotta felém a természet mérhetetlen
nyugalmát, tökéletességét. A fák és a virágok könnyű illatával táncolt
a gyenge szellő, és a fürge röptű madarak vidáman cikáztak a tengerkék
égen. Még a közelben működő fűnyíró berregése sem zavarta meg a
harmóniát. Hangjáért kárpótolt a frissen vágott pázsit mohazöld
takarójának festői képe. Az élet aprónak látszó, mégis óriási csodáinak
végtelensége tudatosult bennem abban a várakozással töltött néhány
percben.
Isten csodálatosan megszerkesztett világba, környezetbe helyezte az
embert. A többség azonban belefulladva a napi gondok örvényeibe, észre
sem veszi a körülötte lévő isteni ajándékokat. Mintha a világ
legtermészetesebb dolga lenne például, hogy a hajnali nap felbukkan a
távoli horizonton, meleget és fényt ad, vagy nyugovóra tér a
hegycsúcsok mögött az alkonyatban és átadja helyét éjszakára a holdnak
és kicsiny lámpásainak, a csillagoknak.

Imádság: Köszönjük, Urunk, a te csodálatos ajándékodat, a teremtett
világot. Segíts gondozni, őrizni környezetünket, vigyázni értékeinkre!
Ámen.

Isten ajándéka, hogy részesei lehetünk a teremtésnek!
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

ADJUNK HÁLÁT A TEREMTETT VILÁGÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról