Csendes Percek szeptember 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 3., V, 03:41:01 CEST


           2006. szeptember 3. vasárnap           

Ef 4,17-32.

17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek
úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18 Az ő
elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől,
mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. 19 Ezért
erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan
tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. 20 Ti azonban nem így
tanultátok a Krisztust; 21 ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok
felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. 22 Vessétek le a régi
élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt
megromlott; 23 újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24 öltsétek fel
az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és
szentségben teremtetett. 25 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és
mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk
egymásnak. 26 "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a
ti haragotokkal, 27 helyet se adjatok az ördögnek. 28 Aki lopni
szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze
munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a
szűkölködőknek. 29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon,
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást
hozzon azokra, akik hallják. 30 És ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31
Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen
távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32 Viszont legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban.

               NÖVEKEDÉS
               

Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől
őhozzá, aki a fej, a Krisztus. (Ef 4,15)

A feleségemmel egész fiatalon házasodtunk össze. Úgy is mondhatnám,
együtt nőttünk fel. A házasság korai szakaszában sokszor eltávolodtunk
érzelmileg egymástól, és napokra hallgatásba burkolóztunk. Mindig a
másik önfejűsége és figyelmetlensége felett füstölögtünk. Ma már Pál
apostol tanácsát követjük: "A nap ne menjen le a ti haragotokkal" (Ef
4,26). Átbeszéljük a dolgokat, mielőtt még elmérgesednének. Amint
lelkileg érettebbek lettünk, rájöttünk, hogy a legtöbb félreértés a
kommunikáció hiánya, vagy az önzés miatt van. Most már kezelni tudjuk a
haragot. Engedünk egymásnak, és átbeszéljük a problémákat, ha
összezörrenünk. Arra is rájöttünk, hogy a megoldás az önös érdek
háttérbe szorítása.
Pál apostol azt mondja, hogy mindenestől fel kell növekedni
Krisztushoz. Ez azt jelenti, hogy engedjük Krisztusnak átformálni
cselekedeteinket és gondolkodásunkat, és hogy tudjunk igazságban és
szeretetben beszélni egymással. Amíg a harag viszályt és elválást szül,
a Krisztus igazsága egységet munkál. Milyen kincs ez ebben a
meghasonlott és gyűlölködő világban! Kapcsolataink így erősödni fognak,
és az emberek a harag helyett a kegyelmet láthatják az életünkben.

Imádság: Békesség Istene, segíts ellenállnunk mindannak, ami elválaszt
minket, hogy egymást szeretetben támogatni és bátorítani tudjuk. Ámen.

Krisztus hű tanítványaiként szeretetben igazságot szóljunk!
Shane Stanford (Mississippi, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATAL HÁZASOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról