Csendes Percek szeptember 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Sze. 2., Szo, 03:41:03 CEST


           2006. szeptember 2. szombat           

Lk 9,12-17.

12 Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament Jézushoz,
és ezt mondta neki: "Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a
környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet
szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk". 13 Ő azonban ezt mondta
nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Ők így válaszoltak: "Nincs nálunk több,
mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk
eledelt ennek az egész sokaságnak". 14 Ugyanis mintegy ötezer férfi
volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: "Ültessétek le őket
csoportokba ötvenenként!" 15 Így tettek, és leültették valamennyit. 16
Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre,
megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság
elé. 17 Ettek és jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt
darabokat, tizenkét kosárral.

            KÉTKEDÉSÜNK ELLENÉRE
            

Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre,
megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság
elé. (Lk 9,16)

Az olvasott evangéliumi történetben a tanítványok kételkedtek abban,
hogy a felajánlott öt kenyér és két hal elegendő a sokaság
megvendégelésében. Azt javasolták, bocsássák el a tömeget, hogy élelmet
vegyenek maguknak. Jézus áldása nyomán azonban a kevés bőségesen elég
lett.
Én magam is sokszor kételkedem az adakozásom hatékonyságában. Az
adomány a szükséghez képest olykor elenyészően kevésnek tűnik. Az
egyháznak is rendszeres támogatásra van szüksége. A segélyszervezeteken
kívül más jótékonysági egyletektől is szinte naponta kapunk kéréseket.
Legtöbbjük nemes célra, a szegények, a katasztrófák áldozatai, vagy a
sérült emberek megsegítésére gyűjt. Sokszor nehéz eldönteni, mit és
hová adjunk. A tanítványok átélték a kenyérszaporítás csodáját, mi
viszont nem mindig látjuk adakozásunk eredményét.
Ez a bibliai csodatétel nagy tanulság lett számomra. Ahogyan Jézus
feltekintett az égre, nekem is többet kell imádkoznom az adakozás
előtt. Azután Isten vezetése alatt, és áldásával adhatok, s bízhatom,
hogy ő megsokasítja adományomat. Így válik a kevés bőségesen
elegendővé.

Imádság: Mennyei Atyánk, növeld hitünket, és szabadíts meg a
kételkedéstől. Segíts, hogy szívesen, bizakodva osszuk meg a tőled
kapott áldásokat. Ámen.

Isten kezében a kevés is sokká válik.
Lois M. Baker (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A SEGÉLYSZERVEZETEK MUNKÁJÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról