Csendes Percek március 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Már. 14., K, 03:41:01 CET


            2006. március 14. kedd            

1Sám 30,21-25.

21 Dávid visszaérkezett ahhoz a kétszáz emberhez, akik fáradtak voltak
ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és ezért otthagyta őket a
Beszór-pataknál; ezek elébe mentek Dávidnak és a vele levő népnek,
Dávid odament ehhez a néphez, és békességgel köszöntötte őket. 22 Akkor
néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik elmentek Dáviddal,
így kezdett beszélni: Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a
zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindegyiknek csak a feleségét és
a gyermekeit. Vigyék el őket, és menjenek! 23 Dávid azonban így felelt:
Atyámfiai! Ne tegyetek ilyet azzal, amit az ÚR adott nekünk! Mert ő
őrzött meg bennünket, és ő adta kezünkbe a ránk támadó rablócsapatot.
24 Ki hallgathatna rátok ebben a dologban? Hanem amekkora annak a
része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a
fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak! 25 És így lett ez attól
a naptól fogva azután is: rendelkezéssé és szokássá tették ezt
Izráelben mindmáig.

              KI A LEGJOBB?
              

Amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a
része is, aki a fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak! (1Sám
30,24)

Előfordul, hogy a teljesítményemet másokéhoz hasonlítom, és azon
kesergek, hogy én milyen keveset tettem az életben. Gyakran hasonlítjuk
össze magunkat másokkal. A gyerekek az iskolai- és sportversenyeken, a
felnőttek a munkahelyen, vagy az osztályban, és a családi
összejöveteleken. Ki a leggyorsabb, legerősebb, legokosabb? Kinek van a
legnagyobb vagyona, tekintélye? Ki a győztes? Az ilyen
összehasonlítgatások sértődéshez, irigykedéshez, vagy versengéshez
vezetnek.
De Isten a sikert nem emberi mércével méri. Az 1Sám 30-ban olvasható
történetben Dávid egyenlően jutalmazza a katonáit a szolgálatukért,
akkor is, ha személyesen nem járultak hozzá a győzelemhez. Isten
ugyanígy csak annyit kér, hogy a tőle kapott képességeink legjavával
szolgáljunk neki. Van, akire nagy feladatot bíz, míg mások kevésbé
fontosnak látszó munkát végeznek. De nekünk nem az a feladatunk, hogy a
teljesítményeket összehasonlítsuk, hanem hogy a legjobb tudásunk
szerint végezzük el a munkát, amit Isten ránk bízott, bárhol is
szolgálunk. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk Isten szolgálatában,
győztesek vagyunk.

Imádság: Urunk, segíts, hogy ne másokhoz méregessük ma-gunkat, hanem a
te szemeddel láthassuk szolgálatunkat. Ámen.

A legnagyobb teljesítmény, ha megtesszük, amit Isten kér.
Fred Lyon (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÁLLANDÓAN VERSENGENEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról