Csendes Percek június 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 27., K, 03:41:01 CEST


            2006. június 27. kedd             

Jn 14,1-7.

Jézus mondja: 1 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem. 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a
számotokra? 3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét
eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott
legyetek ti is. 4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." 5 Tamás
erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk
akkor az utat?" 6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7 Ha ismernétek
engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és
látjátok őt."

            KÉRÉS ÚTBAIGAZÍTÁSÉRT
            

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,6)

Amikor egy konferenciáról hazafelé tartottam, egy kereszteződéshez
értem. El kellett döntenem, hogy melyik utat válasszam. Nem tudtam
biztosan, hogy melyik a helyes út, mert nem volt térképem, de nem
álltam meg útbaigazítást kérni, hanem befordultam abba az utcába,
amelyiket jónak gondoltam. 15 perc múlva rájöttem, hogy rossz úton
haladok. Ha megálltam volna, hogy útbaigazítást kérjek, időt
takarítottam volna meg, és megkíméltem volna magam a problémától.
Mi, keresztyének gyakran teszünk hasonló dolgot lelki életünkben.
Milyen gyakran hozunk döntést anélkül, hogy előtte imádkoztunk vagy
Istent megkérdeztük volna? Túl gyakran kell észrevennünk, hogy
választásunk rossz, és elölről kell kezdenünk a dolgokat.
Ez az élmény figyelmeztet arra, hogy mikor döntés előtt állok,
megállhatok Bibliát olvasni, vagy megkérdezhetem Istent, hogy melyik
irányba menjek. A Jer 29,11 azt mondja, Istennek az a terve, hogy
reményteljes jövőt adjon nekünk. Isten tudja, hogy melyik irányba kell
mennünk, térképet is ad: a Bibliát. Ha válaszút előtt állunk, bölcs
dolog megállni és útmutatást kérni.

Imádság: Mindenség Ura, Istenünk, mutasd meg a jó utat, ha választanunk
kell! Tudjuk, hogy sosem vezetsz minket a rossz ösvényen. Jézus nevében
kérünk. Ámen.

Milyen módon vezet minket Isten?
Lynette Eason (Dél Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELTÉVEDT UTAZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról