Csendes Percek június 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 22., Cs, 03:41:02 CEST


           2006. június 22. csütörtök           

Mt 25,31-40.

Jézus monda: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg."

             ANGYALOK FARMERBEN
             

Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek
szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? (Zsid 1,14)

Amikor édesanyám az Alzheimer-kór miatt egy 300 kilométernyire lévő
gondozóintézetbe került, nekem kellett a házát rendbe tenni, amely több
mint 50 évig otthonául szolgált. Egyedül és szomorúan fogtam hozzá, de
azután "farmeres angyalok" segítettek. Nem volt hófehér ruhájuk,
szárnyuk, vagy glóriájuk, mégis angyalok voltak.
Amikor néhány törött lámpát kidobtam a szemetes konténerbe, egy idegen
megkérdezte, elvihetné-e. Azután segített a nehéz bútorokat az
emeletről a földszintre cipelni. A gyülekezetből pedig fiatalok egy
csoportja sietett segítségemre. Az egyik ismerős pusztán szívességből
eljött, és felbecsülte a bútorokat. Őket mind szolgáló angyalként
kaptam, holott csak egyszerű, a szükségben lévőn segíteni akaró emberek
voltak.
Mi is érezhetünk késztetést arra, hogy felhívjunk valakit, küldjünk egy
üdvözlőlapot, vagy meglátogassunk valakit. A bennünk lakozó Szentlélek
késztet arra, hogy odaforduljunk másokhoz. Ha engedelmeskedünk, Isten
segítő keze és hangja lehetünk. Alkalom arra, hogy mások számára
"angyalok" legyünk, - egyszerű emberek, akik Jézus nevében rendkívüli
dolgokat tesznek.

Imádság: Irgalmasság Istene, köszönjük, hogy a szükség idején elküldöd
segítő angyalaidat. Taníts jóságot és irgalmasságot gyakorolni a
körülöttünk élők felé. Ámen.

Hol lehetek segítő angyal a szükségben lévőnek?
Phyllis Church (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ALZHEIMER-KÓRBAN SZENVEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról