Csendes Percek június 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jún. 4., V, 03:41:00 CEST


            2006. június 4. vasárnap            

ApCsel 2,1-13.

1 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3 Majd
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. 4 Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak. 5 Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor
Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem
valamennyien Galileából valók-e? 8 Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: 9 pártusok, médek és elámiták, és akik
Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és
Ázsiában, 10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén,
amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11 zsidók és
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön
beszélnek az Isten felséges dolgairól." 12 Álmélkodtak mindnyájan, és
nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?" 13 Mások
azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg."

             LÉLEKKEL ÉS ERŐVEL
             

Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely
betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek
meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. (ApCsel
2,2-4)

Néhány évvel ezelőtt feleségemmel missziós csoportot vezettünk a
nyugat-afrikai Libéria dzsungelébe. 12 napig vakartuk és meszeltük a
'90-es évek háborújában megsérült iskolaépület falait. Egy este, ahogy
hét fős csoportunkkal épp imádságos együttlétben énekeltünk, Bibliát
olvastunk és beszélgettünk, észrevettük, hogy mintegy 25 gyerek gyűlt
körénk. Egyikünk megkérdezte őket, szeretnének-e énekelni. Másfél órán
keresztül énekeltek - írott dalszöveg, zongora és gitár nélkül.
Lélekkel és erővel énekeltek. Igazi pünkösdi élmény volt, ami lelkünk
mélyéig fölkavart bennünket. Valami különös érzés futott át rajtam,
amit sohasem fogok elfelejteni.
Pünkösd idején az egyház félreismerhetetlen erővel jött létre.
Imádkozzunk, hogy a Lélek tüze valamennyiünket lángra lobbantson.

Imádság: Istenünk, lobbantsd lángra bennünk a szunnyadó reményt és a
lelkesedést, amikor Krisztus szeretetének lelkületében testvéri
közösségben vagyunk együtt. Ámen.

A Lélek szikrája lángra lobbanthatja az egész világot.
Tom Tate (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK A MISSZIÓS CSOPORTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról