Csendes Percek január 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 15., V, 03:41:01 CET


           2006. január 15. vasárnap            

Zsolt 95,1-5.

1 Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk
előtt!
2 Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!
3 Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.
4 Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.
5 Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta.

              PARTMENTI KŐ
              

De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám. (Zsolt 94,22)

Nálunk, Sierra Leonéban az olyan embert, aki megbízható, akire minden
körülmények között számítani lehet, "partmenti kőnek" nevezik. A folyó
partján lévő sziklákat mosásra használják. Fiatal koromban mindig
siettünk, hogy elsőként tudjuk használni azt a követ, amelyikkel a
leggyorsabban lehet a ruhát tisztára mosni. Mosáskor először bevizeztem
a ruhát a folyóban, majd szétterítettem a kövön, és egy darab lúgos
szappannal bedörzsöltem. (A lúg erősségétől függött, hogy milyen tiszta
lett a ruha.) Azután erősen a sziklához csapkodtam, míg el nem tűnt a
kosz. Végül kiöblítettem, és kitettem a forró trópusi napra száradni.
A folyóparti kövek pihenőhelyként is szolgálnak a fáradt utazóknak,
akik nagyon sokat gyalogolnak egyik falutól a másikig. Ezekre a kövekre
ülnek le, isznak a folyó vízéből, és megmossák fájó lábukat, mielőtt
folytatnák fárasztó útjukat.
Krisztus is olyan, mint a folyó menti szikla. Lemossa bűneink mocskát
az ő vérében, mert "ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké
válhattok". (Ézs 1,18) Ő a mi pihenőhelyünk.

Imádság: Drága Jézusunk, köszönjük, hogy te vagy a mi kősziklánk,
megtartónk, megtisztító és gondviselő Urunk. Ámen.

Istenre bízhatjuk a mindennapi szükségleteinket.
Zaina Renner (Sierra Leone, Nyugat-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BIZONYTALANOK A HITÜKBEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról