Csendes Percek január 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 16., H, 03:41:01 CET


            2006. január 16. hétfő            

Ézs 58,6-12.

6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény
bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred
elől!
8 Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
9 Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt
vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem
beszélsz álnokul,
10 ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
11 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a
forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
12 Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott
alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra
lakhatóvá.

           EGY BÁTOR BIZONYSÁGTEVŐ
            

Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,31)

Mivel az 1960-as években nőttem fel Amerikában, drasztikus társadalmi
változásoknak lehettem szemtanúja, különösen ami a különböző
nemzetiségek integrálódását illeti. Hogy az emberi jogok jelentőségét
tudatosítsák az emberekben, 1963. augusztus 28-ára tették a
"washingtoni menet" időpontját. Az Egyesült Államok minden részéről
jöttek emberek Washington D.C-be, ahol Martin Luther King megtartotta
"Van egy álmom" című beszédét a Lincoln emlékműnél.
Nyolc éves voltam akkor, mintegy 20 km-re laktunk Washingtontól.
Családunk egy kis metodista gyülekezetbe járt, és a lelkészünk bátor
bizonyságtevője volt az Úrnak. A washingtoni eseményt követő vasárnap a
gyülekezet fele távol maradt az istentisztelettől. Amikor érdeklődtem,
miért vannak ilyen kevesen, azt válaszolták, hogy a lelkészünk
megengedte a menetelőknek, hogy Washingtonba tartó útjukon az
imaházunkban szálljanak meg éjszakára. Sokan nem értettek egyet ezzel a
döntéssel, és többé nem tértek vissza a gyülekezetbe.
Nagyon büszke voltam a szüleimre, hogy kiálltak a lelkészünk mellett.
Az én szememben ugyanis ő egy hős volt, mivel ragaszkodott Isten
parancsához: "Szeresd felebarátodat, mint magadat", s nem kötött
kompromisszumot a nyomás alatt. Még ma is megindít Isten szeretetének
ez a megtapasztalása.

Imádság: Ó, Urunk, tégy minket a te szereteted bátor követeivé minden
nap. Ámen.

Istenben maradunk, ha áldozatok árán is szeretünk.
Carol White (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A RASSZIZMUS ÁLDOZATAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról