Csendes Percek január 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 4., Sze, 03:41:00 CET


            2006. január 4. szerda            

Ef 4,17-5,2.

17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek
úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18 Az ő
elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől,
mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. 19 Ezért
erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan
tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. 20 Ti azonban nem így
tanultátok a Krisztust; 21 ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok
felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. 22 Vessétek le a régi
élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt
megromlott; 23 újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24 öltsétek fel
az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és
szentségben teremtetett. 25 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és
mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk
egymásnak. 26 "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a
ti haragotokkal, 27 helyet se adjatok az ördögnek. 28 Aki lopni
szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze
munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a
szűkölködőknek. 29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon,
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást
hozzon azokra, akik hallják. 30 És ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31
Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen
távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32 Viszont legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban.
1 Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, 2 és éljetek
szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta
értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként."

             AZ ÉLET FULLÁNKJAI
             

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

Floridában, ahol élek, gyakran meggyűlik a bajunk egy "tűzhangya" nevű
rovarral (genus Solenopsis). Ezek az apró lények a réteken és a
kertekben kicsiny hangyavárakat építenek, és felettébb megkeserítik a
kertészek életét. Néha magam is összeszedek a kertemben dolgozva
egyszerre 4-5 csípést. Azonmód bekenem a marásuk helyét egy balzsammal,
hogy enyhítsem a fájdalmat, mert a hatásuk napokig is eltarthat.
Az életem során is előadódnak ilyen váratlan, fájdalmas támadások.
Teszem a dolgom rutinszerűen otthon, iskolában, templomban, munkában,
amikor egyszerre csak kellemetlen szúrások és döfések érnek. Van úgy,
hogy a kocsimban az utakon, máskor a rokonaim, a család, a szomszédság
vagy a munkatársaim körében.
Mi adhat enyhülést az életből jövő "csípésekkel" szemben? Isten bennünk
lakozó kegyelme! Hogyha a szívünkbe befogadtuk Isten szeretetének
üzenetét, akkor az élet bármiféle fullánkja mar is belénk, általa
megtaláljuk a kínos helyzet kezelésének méltó módját.

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük, hogy a te minden értelmet
meghaladó békességed és könyörületed segít nekünk. Ámen.

Isten kegyelme szeretetre indít a legnehezebb helyzetekben is.
Elmer A. Dickson (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A ZSÉMBESKEDŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról