Csendes Percek január 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 5., Cs, 03:41:01 CET


           2006. január 5. csütörtök            

Róm 10,5-15.

5 Mózes ugyanis azt írja, hogy aki "cselekszi a törvényből való
igazságot, az az ember fog élni általa". 6 A hitből való igazság pedig
így szól: "Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?" Azért
tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7 Vagy: "Ki megy le az alvilágba?"
Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza. 8 Hanem mit mond?
"Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben", mégpedig a
hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9 Ha tehát száddal Úrnak vallod
Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,
akkor üdvözülsz. 10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és
szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11 Az Írás is így szól: "Aki
hisz őbenne, nem szégyenül meg." 12 Nincs különbség zsidó és görög
között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki
segítségül hívja; 13 amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr
nevét, üdvözül."
14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva:
"Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!"

             VÁRATLAN ESEMÉNY
             

Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. (Róm 10,8)

A minap egy régi barátnőm, akinek a színét sem láttam évek óta,
váratlanul felhívott. Még inkább meglepett, hogy az egyházi tized felől
érdeklődött behatóan, de nemcsak a pénzre gondolt, hanem az időnk és
képességeink felajánlására is. Keresztyén ismereteim szerint
válaszoltam neki, tudva, hogy ő egy egészen más valláshoz tartozik.
Eszmecserénk közben feltűnt, hogy az adakozáson kívül egyre több
kérdést tesz fel a keresztyénséggel kapcsolatban. Azt feltételezte,
hogy a hívők mindent tudnak a keresztyén hitről. Kezdtem aggódni, hogy
a magam gyér ismeretével csődöt mondok. Azon voltam, hogy olyan bibliai
versekre hivatkozzak, amelyek a legjobban segítik a probléma
megvilágítását. S ekkor csoda történt: elkezdtem igeverseket
emlékezetből idézni, amiket nem is gondoltam, hogy ismerek.
Az idő múlását észre sem vettük, és csaknem három órán át beszélgettünk
hitkérdésekről. Azt kérdeztem magamban: "Hogy voltál erre képes?"
Meggyőződésem, hogy a Szentlélek segített. Hálát adok Istennek az
alkalomért, hogy bizonyságot tehettem Krisztusról egy barátomnak.

Imádság: Köszönjük, Mennyei Atyánk, hogy segítesz beszélni a hitünkről
azoknak, akik vágynak megismerni téged. Ámen.

Hidak lehetünk Krisztus és az emberek között.
Evi Nur Wulan A. (Jakarta, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK EGY BARÁTUNKÉRT, AKI NEM ISMERI KRISZTUST!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról