Csendes Percek április 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 11., K, 03:41:01 CEST


            2006. április 11. kedd            

1Sám 17,40-49.

40 Dávid kezébe vette a botját, és kiválasztott a patakból öt sima
kövecskét; beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és
parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz. 41 A filiszteus is
elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a
fegyverhordozója. 42 Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett
Dávidra, mert fiatal volt, pirospozsgás és jó megjelenésű. 43 És ezt
kérdezte a filiszteus Dávidtól: Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz
ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. 44 Ezt
mondta a filiszteus Dávidnak: Gyere csak ide, hadd adjam testedet az
égi madaraknak és a mezei vadaknak! 45 Dávid így felelt a
filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én
a seregek URának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened,
akit te kicsúfoltál. 46 Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet
veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi
madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön,
hogy van Isten Izráelben. 47 És megtudja az egész egybegyűlt sokaság,
hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében
van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. 48 Amikor a filiszteus
nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a
csatasorból a filiszteus elé. 49 Belenyúlt Dávid a tarisznyájába,
kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon
találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a
földre zuhant. 

             AMI A KEZEDBEN VAN
             

Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig
azokkal, akik testvéreink a hitben. (Gal 6,10)

Egy pamutgombolyag, egy szerszám, egy könyv, egy kavics - mind olyan
tárgyak, amiket kezünkben tarthatunk. Mindnek egyedülálló célja van.
Dávid, egy kis sima kavicsot használt, amikor szembeszállt az izraeliek
majd három méter magas ellenségével. Góliát valószínűleg kinevette
Dávidot: "Saul király miért egy gyereket küldött ellenem? És miért csak
egy parittya van a kezedben?" De a történet váratlan véget ért. Isten
segítségével Dávid győzedelmeskedett az óriás felett.
Különböző dolgokat tarthatunk a kezünkben. Ez lehet egy toll, mint
nekem, amikor ezt az áhítatot írom. De lehet egy spatula vagy egy
sztetoszkóp. Mózesnek a botja volt az. Isten csodákat vitt véghez a bot
által, amikor Mózes engedelmes volt. (1Móz 17,1-7; 20,1-13.)
Isten nem kér lehetetlent tőlünk. Amikor azonban felhasználjuk, amit a
kezünk ügyébe ad, megáld minket és erőfeszítéseinket, és csodákat tesz.

Imádság: Mennyei Atyánk! Segíts használni kezeinket, hogy véghezvigyük,
amit elrendeltél számunkra. Ámen.

Isten fel tudja használni, amit felajánlasz neki.
Norma C. Mezoe (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK SZÜKSÉGE VAN A SEGÍTSÉGÜNKRE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról