Csendes Percek április 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 10., H, 03:41:01 CEST


            2006. április 10. hétfő            

2Kor 5,16-21.

16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.


            ÚJ SZEMÉLYAZONOSSÁG
             

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új
jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által. (2Kor 5,17-18)

Szerencsétlen családi körülményeim miatt nagyon kicsi az önbizalmam,
ami gyakran meghiúsítja szándékaimat is. Vesztesnek születtem,
gondoltam. Hogy is lehetnék más?
De amikor Krisztust megismertem; s megtudtam, hogyan jött el bűneinktől
megváltani és teljes emberré tenni bennünket - remény ébredt szívemben:
megszabadulhatok végre múltam káros hatásaitól! Hogyan? Ha minden nap
elmélyedek Isten igéjében, és megújulhat gondolkodásom.
Nem volt könnyű. A visszahúzó gondolatok gyakran elvonták figyelmem. Le
akartam számolni velük: "Krisztusban én egy új ember vagyok, új
személyiséggel." Cédulákra bátorító verseket írtam ki a Szentírásból,
így autóvezetés, vagy séta közben is ismételgethettem őket, és
hozzátettem: "Ez az, amit Isten gondol rólam, ez az igazság." Amikor
úgy tűnt, kudarc fenyeget, ezt mondtam inkább: "mivel a feltámadt
Krisztus él bennem, megvan az erőm, hogy felkeljek megint. Krisztus
által már nem vesztes, hanem győztes vagyok."
Kezdtem felismerni, hogy életünket nem a múltunk határozza meg, hanem,
hogy mit hiszünk Istenről és önmagukról.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadsz, és minden
kiváltságot megadsz nekünk. Ámen.

Krisztusban igazi győztesek vagyunk!
Helen Grace Lescheid (Brit-Kolumbia, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A BÁTORÍTÁSRA SZORULÓ FELEBARÁTAINKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról