Csendes Percek október 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 12., Sze, 03:41:01 CEST


            2005. október 12. szerda            

Lk 15,11-24.

11 Azután így folytatta Jézus: "Egy embernek volt két fia. 12 A
fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső
részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. 13 Néhány nap múlva a
fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és
ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. 14
Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy
nélkülözni kezdett. 15 Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek
egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. 16
Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a
disznók ettek, de senki sem adott neki." 17 "Ekkor magába szállt és ezt
mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt
éhen halok! 18 Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám,
vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Nem vagyok többé méltó arra,
hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy.
20 És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja
meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta
őt. 21 A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. 22 Az apa
viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és
adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! 23 Azután
hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, 24 mert
ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És
vigadozni kezdtek."

                MEDDIG?                

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy... képesek
legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság,
magasság és mélység. (Ef 3,16.18)

Sokan szeretjük a Bibliában a tékozló fiú történetét, mert mindannyian
azonosulni tudunk vele. Mivel mindenkinek szüksége van megbocsátásra,
ez valóban mindenki története. Jézus nem nevezi meg, melyik volt az a
távoli ország, ahol a fiatalabb fiú eltékozolta az örökségét. És az is
bizonytalan, mennyi idő kellett ahhoz, hogy észhez térjen. A saját
tapasztalatunkból kiegészíthetjük, hogy mennyi ideig kísértettek
bennünket a világ anyagi javai, mennyi ideig voltunk távol Istentől és
irántunk való örök szeretetétől.
Bármekkora a távolság Istentől elszakítva, túl nagynak mondható. Minden
idő, amit Isten szeretetétől távol töltünk, túl hosszú. De nincs akkora
távolság és oly hosszú idő, amin túl Isten ne találna meg bennünket.
Ahogy a türelmes apa pásztázza az utat fiát várva, úgy vár bennünket is
Isten minden téren és időn túl. Teremtőnk sosem adja fel a reményt.
Krisztus testesíti meg azt a messzire érő szeretetet, amely hív
bennünket, bárhol is legyünk, s amely bűnbánatra indítja a szívünket,
hogy elfogadjuk az igazi örökséget, amely Atyánk karjában vár ránk.

Imádság: Mennyei Atyánk, hadd legyünk terved részesei azáltal, hogy a
bátorítás, a hit és a bizonyságtétel szavait közvetítjük az elveszett
világnak. Ámen.

Még mielőtt hazaindulnánk, Isten kitárt karokkal vár.
William R. Kirklin (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK BŰNBOCSÁNATRA VAN SZÜKSÉGÜK!
_____________________________

Könyvajánlat:

Martha Zollinger: Kornélia végrendelete
+ Veronika karácsonyi kívánsága
   (zsebkönyv, 112 oldal, 500 Ft)

  Még sohasem éltem át olyan családi tragédiát, amelynek mélyreható
következményei annyi jót eredményeztek volna, mint az itt következő
történetben. A hitetlenségnek és istentelenségnek ebben a korában ez
újabb bizonyíték arra, hogy Isten élő és jelenvaló.
  Martha Zollinger Kornélia történetét életszerűen tudta megírni.
Különös adottságai, ezenkívül többéves nevelői és anyai tapasztalatai
miatt átérzi Kornélia bánatát és örömét, és így vele együtt mi is
átélhetjük. Milyen csodálatosan tud Isten még ma is gyermekeket
felhasználni, hogy az örömhírt nekünk, felnőtteknek továbbadja -
mutatja ez az igaz történet.
  Keserűség és céltalanság miatt ma jobban, mint valaha, családok és
házasságok mennek tönkre. A mi 21. századunk nyugtalanságában,
pénzsóvárságában ez a könyv utat mutat, hogy látszólag reménytelen
helyzetek Isten közbelépésével teljesen újjá lehetnek. Isten
gyermekeket is felhasznál ennek érdekében, ez a különleges ebben a
történetben. Ha egy üzletember világnézetében Isten kerül az első
helyre, milyen változás követi ezt a döntést!
  Ez a könyv világító útjelző, hogy a mi korunk elbizonytalanodott
emberei hogyan találhatnak újra kapcsolatot Teremtőjükkel.

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról