Csendes Percek november 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 29., K, 03:41:01 CET


            2005. november 29. kedd            

Róm 8,35-39.

35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak
minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37 De
mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban. 

             SOSEM VAGY EGYEDÜL             

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (Jn 14,18)

Jézus Krisztus éppoly valóságos ma, mint amikor ezen a földön járt. Ha
nincs is közöttünk fizikai valóságában, Krisztus folytonos, élő
jelenlétét érezzük a Szentlélek által. Rémisztő, amikor nem kedveljük
magunkat, vagy amikor a rossz dolgokon elmélkedünk, amiket valaha
tettünk. A biztonság hiánya és a bűntudat félelemérzetet, sutaságot,
esetlenséget teremthet Krisztus jelenlétében. De segít, ha Urunkra
gondolunk, akitt a Szentírásból ismerünk.
A Róm 5,8 és a 8,35-39 elmondja, hogy az Úr szeret minket. A Jn 14,18
és a Zsid 13,5 arról beszél, hogy Krisztus sosem hagy el bennünket, és
nem mond le rólunk. A Mt 11,28-ban Krisztus arra hív minket, hogy
menjünk hozzá mindnyájan. Az 1Sám 16,7 és a Lk 24,38 arra emlékeztet,
hogy az Úr a szívünkbe lát.
Krisztus irántunk megnyilvánuló szeretetére gondolok minden szerdán,
amikor a helyi börtönben az evangéliumot hirdetem a fegyenceknek. Sokan
közülük távol vannak szülőhazájuktól. Krisztus megvigasztalja, és
szerető szavai emlékeztetik őket, hogy ők is Krisztus családjába
tartoznak. Hozzájuk hasonlóan én is vigasztalást kapok, tudva, hogy
Krisztus feltétel nélkül szeret, és sosem fog elhagyni.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy megoszthatjuk veled
aggodalmainkat és gondjainkat. Köszönjük, hogy mellettünk állsz,
vigasztalsz és vezetsz minket. Ámen.

Ha Krisztust ismerjük, sohasem járunk egyedül.
Suherman Tjitrasamudra N. (Jakarta, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK A BÖRTÖNMISSZIÓÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Dr. Pálhegyi Ferenc: UTAK ÉS ÚTVESZTŐK A TÁRSKAPCSOLATOKBAN
Az ismert pszichológus, tanár és lelkigondozó újabb kötete, ahol a
krízisben levő emberi és társkapcsolatokra kínál gyógyírt és megoldást.
Teszi ezt a tőle megszokott alapossággal, empatikus készséggel és nagy
szakavatottsággal. A könyv lelki munkásoknak, családgondozóknak, de
minden keresztyén és nem keresztyén embernek hasznos olvasmány, hisz
hathatós segítséget nyújt a konfliktushelyzetek rendezésében.
Ára 700,- Ft.

Ébredés Alapítvány
2119 Pécel, Pf. 17
Tel.: (28) 452-334/113 mell.
bsz at bibliaszov.hu
http://www.bibliaszov.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról