Csendes Percek november 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 28., H, 03:41:01 CET


            2005. november 28. hétfő            

Lk 10,29-37.

29 Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a
felebarátom?" 30 Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le
Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg
is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31 Történetesen egy pap
ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. 32 Hasonlóképpen egy
lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33
Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta,
megszánta; 34 odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte
azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és
ápolta. 35 Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt
mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor
visszatérek, megadom neked. 36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a
felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" 37 Ő így felelt: "Az, aki
irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is
hasonlóképpen cselekedj." 

              IMÁRA HÍVÓ HANG              

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
(Jak 5,16)

Sok évvel ezelőtt barátaimmal egy egyházi bizottsági ülésen vettünk
részt, amikor mentőautó szirénáját hallottuk körülbelül egy háztömbnyi
távolságból.
- Jaj, nem! - mondtam. - Valakinek el van rontva a napja.
- Talán rosszabb - mondta valaki más, ahogy még több sziréna vijjogása
hallatszott. - Lehet, hogy súlyos sérültek vannak.
- Vérátömlesztés - rándult össze egyikünk arca. - Infúziós táplálás.
Megfogtuk egymás kezét, és imádkozni kezdtünk az érintett emberekért,
akik bizonyára föl voltak zaklatva és szenvedtek. Istent kértük, hogy
adjon erőt és türelmet nekik.
Nem tudom, mi történt és milyen súlyos volt az eset. Csak azt tudom,
hogy együttérzésünk elérte a szenvedőket, Istenhez emeltük fel őket,
azzal a bizonyossággal, hogy ő segíteni fog.
Azóta, ha szirénát hallok, az mindig jel arra, hogy megálljak a
tevékenységemben, és imádkozzam ismeretlen feleba-rátaimért, akik
gyötrelemnek vannak kitéve.

Imádság: Szerető Istenünk, segítsd meg az éppen most válságos
helyzettel küzdőket. Add nekik jelenléted biztos tudatát, bármilyenek
is a körülményeik. Ámen.

A sziréna hangja hívószó lehet az imára.
Margaret J. Reynolds (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A BALESETEK ÁLDOZATAIÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Bálint Józsefné: AJÁNDÉK-KÍSÉRŐ
"A címválasztás telitalálat, hiszen tömören jellemzi a szerzőt, Bálint
Józsefné Gyöngyit, akit közel három évtizede ismerek, és aki hosszú
éveken át, egyik legközelebbi és leghűségesebb munkatársam volt
gyülekezeti, illetve rádiómissziós szolgálatomban. Ő valójában azért
él, hogy - alázatos 'Ajándék-kísérőként' - igehirdetéseivel,
jegyzeteivel szerényen, de határozottan megláttassa olvasóival az
ajándékok mögött az ajándékozót, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Áldott
'egy-ügyűséggel' mindenről, mindig, ugyanaz a Valaki jut eszébe!
Írásaival szinte észrevétlenül segít és vezet el bennünket mindennapi
élethelyzetekből az Élet forrásáig és beteljesítőjéig." (Részlet Gáncs
Péter, evangélikus püspök előszavából)
Ára 600,- Ft.

Ébredés Alapítvány
2119 Pécel, Pf. 17
Tel.: (28) 452-334/113 mell.
bsz at bibliaszov.hu
http://www.bibliaszov.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról