Csendes Percek november 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 5., Szo, 03:41:01 CET


           2005. november 5. szombat            

1Jn 2,1-11.

1 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 2
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világ bűnéért is. 3 És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha
megtartjuk az ő parancsolatait. 4 Aki azt mondja: ismerem őt, de nem
tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, 5
aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten
szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 6 Aki azt mondja,
hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
7 Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi
parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi
parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8 Viszont új parancsolatot
írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség,
és már fénylik az igazi világosság. 9 Aki azt mondja, hogy a
világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben
van. 10 Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne
semmi megbotránkoztató; 11 aki pedig gyűlöli a testvérét, az a
sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a
sötétség megvakította a szemét.

             NAGY SZÓSZÓLÓNK
              

Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki,
van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. (1Jn 2,1)

Sok évvel ezelőtt állandó krízisben éltem alkoholista férjem miatt. Nem
sokkal azelőtt fogadtam be az Urat Megváltómként, és kértem, hogy
segítsen szorult helyzetemben. Imádságom alatt egy belső hang, a
Szentlélek, azt mondta: Olyan hatalmas pártfogód van, aki még soha
egyetlen esetet sem veszített el. Mivel még újonnan megtért voltam,
eszembe se jutott, hogy a pártfogó Jézusra vonatkozó kifejezés. De ezek
a szavak valahogy mégis azzal a bizonyossággal töltöttek el, hogy nem
vagyok egyedül a küzdelmeimmel.
Ezután történt, hogy a férjem kigyógyult az alkoholizmusból. Jóllehet
még nem szolgálja az Urat, tudom, hogy gyó-gyulásában Isten keze is
benne van. Sok próbán és szenvedésen mentem keresztül, de mindezek arra
emlékeztetnek, hogy lássam Isten hatalmát, hogy szükségem van erre a
hatalmas Úrra, közellétére és támogatására.

Imádság: Szerető Istenünk, munkáld, hogy ne egyszerűen arra vágyjunk,
hogy legyőzzük a hétköznapok nehézségeit, hanem keressünk téged
lélekben és igazságban. Fiad nevében kérünk. Ámen.

Habár mi gyengék vagyunk, Isten meg tud erősíteni.
Edith Cintrón Rodríguez (Trujillo Alto, Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK AZ ALKOHOLBETEGEKÉRT ÉS CSALÁDJAIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról