Csendes Percek június 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 14., K, 03:41:01 CEST


            2005. június 14. kedd             

Jer 38,17-23; 39,1-7.

17 Jeremiás ezt mondta Cidkijjának: Így szól az ÚR, a Seregek Istene,
Izráel Istene: Ha van bátorságod kimenni a babilóniai király
vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik föl ezt a várost
sem; életben maradsz házad népével együtt. 18 De ha nem mégy ki a
babilóniai király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe
kerül, és fölperzselik. Te sem menekülsz meg a kezükből! 19 De Cidkijjá
király ezt felelte Jeremiásnak: Aggódom, hogy a káldeusokhoz átpártolt
júdaiak kezébe adnak, és azok gúnyt űznek belőlem. 20 Nem adnak! -
szólt Jeremiás. Hallgass az ÚR szavára, amelyet most mondok neked,
akkor jól jársz, és életben maradsz! 21 De ha nem akarsz kimenni,
megmutatta nekem az ÚR, hogy akkor mi történik: 22 Kivisznek minden
asszonyt, aki itt maradt a júdai király palotájában, a babilóniai
király vezéreihez, és akkor ezt mondják az asszonyok: Megcsaltak,
hatalmukba kerítettek legjobb barátaid. És amikor lábad ingoványba
merült, ők cserbenhagytak! 23 Feleségeidet és fiaidat is mind kiviszik
a káldeusokhoz. Te sem menekülsz meg kezükből, hanem elfognak, és a
babilóniai király kezébe adnak; ezt a várost pedig fölperzselik. 
1 Cidkijjá, Júda királya uralkodásának kilencedik évében, a tizedik
hónapban jött el Nebukadneccar, Babilónia királya egész haderejével
Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. 2 Cidkijjá uralkodásának
tizenegyedik évében, a negyedik hónap kilencedik napján törtek be a
városba. 3 Bevonultak a babilóniai király vezérei, és leültek a középső
kapuban: Nérgal-Szárecer, Szamgar-Nebú, Szár-szekím udvarnagy,
Nérgal-Szárecer főmágus és a babilóniai király többi vezérei mind. 4
Amikor meglátta őket Cidkijjá, Júda királya és a harcosai,
megfutamodtak. Éjjel mentek ki a városból a királyi kert felé vezető
úton, a két kőfal között levő kapun át, és elvonultak a síkság felé
vivő úton. 5 A káldeus hadsereg azonban üldözőbe vette őket, és
utolérték Cidkijját a jerikói síkságon. Elfogták, és Nebukadneccarhoz,
Babilónia királyához vitték Riblába, Hamát földjére, hogy ítéletet
mondjon fölötte. 6 Babilónia királya lemészároltatta Cidkijjá fiait
Riblában a szeme láttára, és lemészároltatta Babilónia királya Júda
valamennyi nemesét is. 7 Cidkijját pedig megvakíttatta, bilincsbe
verette, és úgy vitette Babilonba.

             KOCKÁZATVÁLLALÁS
             

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

A Biblia arra buzdít minket, hogy hittel járjunk és bízzunk Istenben.
Hittel járni annyi, mint vállalni a kockázatot, hogy túllépve a
kényelmes megoldásokon, belemegyünk olyan helyzetekbe, amelyeknek nem
biztos a kimenetele. 
Amikor a babilóniaiak megtámadták Jeruzsálemet, Isten Jeremiás prófétán
keresztül szólt Cidkijjá királyhoz. Megígérte, hogy ha Cidkijjá megadja
magát a babilóniaiaknak, ő és családja megmenekül, és a város nem lesz
fölégetve. De Cidkijjá félt megadni magát és aggódott, hogy gúnyt űznek
belőle. A kockázat vállalása helyett megpróbált elmenekülni. Az
ellenség elfogta Cidkijját, megölte a fiait, fölégette Jeruzsálemet és
seregnyi rabot hajtott el Babilonba. Mennyire másképp alakultak volna a
dolgok, ha Cidkijjá hisz Isten szavának!
Istennek jó tervei vannak számunkra, amelyek "reményteljes jövőt"
adnak. Isten csak annyit kér, hogy bízzunk a Bibliában nekünk adott
útmutatásban, és engedelmeskedjünk neki. Az Istennek való engedelmesség
lehet kockázatos, de ugyanakkor áldást hoz. 

Imádság: Istenünk, segíts engedelmeskednünk, bízva abban, hogy te
igazgatod a jövőnket. Ámen. 

Amikor megtesszük, ami Isten kér, nem várt áldásokat tapasztalunk meg.
Suzanne D. Harden (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTENBEN BÍZÓ VEZETŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról