Csendes Percek június 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 15., Sze, 03:41:01 CEST


            2005. június 15. szerda            

Jak 1,19-27.

19 Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember
gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, 20 mert
az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. 21 Ezért tehát
vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó
maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg
tudja tartani lelketeket. 22 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán
hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 23 Mert ha valaki csak
hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a
tükörben nézi meg az arcát. 24 Megnézi ugyan magát, de elmegy, és
nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25 De aki a szabadság
tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem
feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi
cselekedete. 26 Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a
nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.
27 Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán
megőrizni az embernek önmagát a világtól.

              MINT KRISZTUS
              

Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy
hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok
testvér között. (Róm 8,29)

Általában csak keresztyén videofilmeket nézek, de úgy döntöttem, hogy
megnézem a Gandhi című filmet. Mély benyomást tett rám Gandhi hite.
Hindu létére tanulmányozta a Bibliát, több hittel, odaszánással és
kitartással tanult belőle és élt igazságai szerint, mint én, a gyakorló
keresztyén. Gyakrabban imádkozott és böjtölt, több együttérzést,
szeretetet és törődést mutatott a népe, elkötelezettséget a hite iránt,
mint amit el tudtam képzelni. A másik arcát is odatartotta, amikor
megverték és bebörtönözték. Böjtöt tartott, bátor és rendíthetetlen
volt, minden megpróbáltatásban. Nem mutatott tétovázást vagy kétséget.
(Jak 1,7)
Miután megnéztem a filmet, eldöntöttem: ha keresztyénnek tartom magam,
olyan kell legyek, mint Krisztus. Ha hallom az igét, a szerint fogok
élni. Gandhi nyugodt maradt, amikor gúnyt űztek belőle, és nem félt
ellenségeitől. Ellenállt a gonosznak, anélkül, hogy engedett volna az
erőszaknak. Őt nézve rájöttem, hogy nem vagyok olyan, mint Jézus, és a
Szentlélek segítségére van szükségem, hogy Isten kedvére tudjak tenni. 

Imádság: Bocsásd meg, Istenünk elbizakodottságunkat és engedetlen
életünket. Kérünk, formálj minket Krisztus képére. Ámen. 

Mindennap választhatjuk az Istennek való engedelmességet.
Heather James (Queensland, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉN FILMKÉSZÍTŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról