Csendes Percek július 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 12., K, 03:41:00 CEST


            2005. július 12. kedd             

Jer 32,16-25.

16 Majd így imádkoztam az ÚRhoz, miután odaadtam az adásvételi
szerződést Bárúknak, Nérijjá fiának: 17 Ó, Uram, URam! Te alkottad az
eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem
lehetetlen. 18 Te irgalmas vagy ezerízig, de megfizetsz az atyák
bűnéért fiaiknak is, te nagy Isten, te hatalmas, akinek Seregek URa a
neve! 19 Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta
tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tetteinek
gyümölcse szerint bánsz. 20 Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban,
Izráelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél
magadnak, amely ma is nagy. 21 Kihoztad népedet, Izráelt Egyiptomból
jelek és csodák között, erős kézzel, kinyújtott karral, nagy félelmet
keltve. 22 Nekik adtad ezt az országot, amelyet esküvel ígértél oda
őseiknek: ezt a tejjel és mézzel folyó földet. 23 Ők bementek, és
birtokba vették azt. De nem hallgattak szavadra, nem éltek törvényed
szerint, és nem tették meg mindazt, amit megparancsoltál nekik. Ezért
zúdítottad rájuk mindezt a veszedelmet. 24 Az ostromsáncok már a
városig érnek, elfoglalására készen, és ez a város fegyver, éhínség és
dögvész folytán az ostromló káldeusok kezébe kerül. Amit megígértél,
megtörtént, amint látod! 25 És mégis ezt mondtad nekem, Uram, ó, URam:
Vedd meg ezt a szántóföldet ezüstért, és hitelesíttesd tanúkkal! -
pedig ez a város a káldeusok kezébe kerül!

            KISZÉLESÍTETT HATÁROK
            

Jabéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: "Bárcsak nagyon
megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat!" (1Krón 4,10)

"Ugye vicceltek?" - kérdeztem, amikor az on-line levelezőcsoportom arra
próbált rábeszélni, hogy folyamodjak ösztöndíjért a Keresztyén Írók
Konferenciájához az Egyesült Államokba. Arra sem volt pénzem, hogy a
dél-afrikai Fokvárosból, ahol lakom, a két óra járásnyira lévő
Johannesburgba repüljek a fiaimhoz. Hogy is engedhetnék meg magamnak
egy amerikai utat? Kizárt dolog!
Egy imacsoportot vezetve naponta imádkoztam Jabéc imádságát a Krónikák
első könyvéből: "Uram, áldj meg engem, és szélesítsd ki határomat!"
Minden nap kitöröltem az üzeneteket, amelyek a konferenciát említették.
Végül érzékeltem, hogy az Úr mondja: "Határozd el magad! Akarod, hogy
növeljem a területedet vagy sem?"
Néhány hónapon belül esedékessé válik, hogy elinduljak életem nagy
kalandjára. A körülményeim nem változtak. Még mindig nem tudom
kifizetni a repülőutat Johannesburgba, de kaptam egy jegyet az Egyesült
Államokba, egy fél világ körüli útra. Isten meghallgatta az
imádságomat, és kiterjeszti területemet.

Imádság: Szerető Istenünk, szeretnénk bízni abban, hogy te többet
teszel, mint amit mi el tudunk képzelni. Ámen.

Isten tervei felülmúlják képzeletünket.
Shirley M. Corder (Western Cape, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KIHÍVÁS ELŐTT ÁLLNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról