Csendes Percek szeptember 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 26., V, 04:00:01 CEST


       2004. szeptember 26. vasárnap

Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a 
városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és 
nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! 
Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis 
ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: 
Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. 
Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden 
ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem 
teszi: bűne az annak.
Jak 4,13-17.

            TERVEIM

Jézus mondta: "Aki elküldött engem, velem van, nem hagyott 
egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves." (Jn 8,29)

Talán a hívő embernek a legnehezebb eljutni arra a 
lelkiállapotra, hogy megengedje Istennek a terveibe való 
beleszólást. A megrögzült tervek bálványokká válhatnak, és 
az Úrral való szembeszegülésünket fejezik ki. A Mt 6,33-ban 
azonban egy másféle - az Isten szándéka szerinti - 
tervkészítésről olvasunk: "Keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."
A hitbeli magatartás elismeri az Isten-központú tervek 
fontosságát, ugyanakkor azt is tudomásul veszi, hogy az 
isteni beavatkozás megváltoztathatja terveinket. Amikor a 
szomszédunkban lakó idős asszonynak meg kell javítani a 
zárat, vagy az utcánkban lakó fiatal pár felkéredzkedik az 
autónkra, ezeket Isten által elénk hozott alkalmaknak 
tekinthetjük. Válaszok lehetnek imádságainkra, amelyekben 
kértük, hogy cselekedhessük Isten akaratát. 
Mai imádságunkban kérjük Istent, segítsen helyesen 
terveznünk. Ha elismerjük Isten uralmát, és engedjük, hogy 
bármikor közbeszóljon, meglepődve tapasztaljuk majd, mit 
végezhet el bennünk és általunk.

Imádság: Drága Istenünk, tégy késszé bennünket akaratod 
cselekvésére. Ámen.

A mai nap Isten ajándéka.
        Paul Davis (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY ALÁRENDELJÜK TERVEINKET ISTEN CÉLJAINAK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról