Csendes Percek szeptember 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 27., H, 04:00:01 CEST


       2004. szeptember 27. hétfő

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről 
és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, 
szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok 
imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a 
kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és 
világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen 
reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének 
dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az 
ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az 
erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt 
a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden 
méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, 
sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak 
ebben a világban, hanem az eljövendőben is. "Az ő lábai alá 
vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az 
egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki 
teljessé tesz mindent mindenekben.
Ef 1,15-23.

           LELKI SZEMEK

Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a 
te törvényed. (Zsolt 119,18)

"De hölgyem! Ez egy első osztályú szemüveg!" - közölte az 
optikus, amikor leraktam elé az új szemüvegemet. Újra 
elmagyaráztam neki, hogy nem tudom megszokni, és 
kényelmetlen. Elégedett voltam a régi, egyszerű okuláréval, 
amelyet évekig használtam, és nem értettem, miért küszködjek 
az újjal. 
Az eladónő elmagyarázta: "Tudom, mit érez most, de egy hét 
nem elegendő. Tudom, mert az én új szemüvegem is csak tíz 
nap múlva lett hirtelen jó. Ma már nem térnék vissza a 
régihez." Kérte, hogy hagyjak több időt az új szemüvegemnek. 
Vonakodva beleegyeztem, és lám, két nap múlva az én új 
szemüvegem is tényleg "megjavult". 
Történhet ilyen a lelki látásunkkal is. A régi 
felfogásommal, előítéleteimmel újra meg újra átolvashatom a 
Biblia fejezeteit. De egy idő után új jelentést nyerhetnek a 
jól ismert szakaszok. Isten Lelke számomra rejtetten elvégzi 
a szükséges "hozzáigazítást", mely által új látást nyerek, 
és felfedezhetem a mélyebb összefüggéseket is. Nem vágyom 
már többé a régi szemüvegemre, vagy a régi látásmódomra. 
Kész vagyok arra, hogy sokkal többet lássak meg mindabból, 
amit Isten világossá tesz számomra.

Imádság: Drága Istenünk, adj vágyat, hogy többet olvassuk 
igédet. Világos látásért imádkozunk, és hogy bizonyságot 
tehessünk másoknak rólad. Ámen.

Az Istennel töltött idő segít másként látni a világot.
        Valerie Runyan (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK ROMLIK A LÁTÁSUK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról