Csendes Percek szeptember 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 25., Szo, 04:00:01 CEST


      2004. szeptember 25. szombat

Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és 
hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött 
Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek 
most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, 
ami azokkal történt! Illés megijedt, elindult és elment, 
hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. 
Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi 
járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, 
meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el 
életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, 
és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal 
érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor 
föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos 
és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az 
ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt 
mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll 
előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az 
erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, 
a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az 
éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit 
csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az 
ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták 
szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig 
fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én 
életemet is el akarják venni. Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és 
állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, 
nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a 
sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A 
szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a 
földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem 
volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang 
hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával 
eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang 
bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz 
itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a 
Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, 
lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték 
meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el 
akarják venni. Ekkor azt mondta neki az ÚR: Menj, kelj ismét 
útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel 
Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kend fel 
Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig 
kend fel prófétává a magad helyébe! És aki majd megmenekül 
Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú 
kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izráelben 
hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal 
előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. 
1Kir 19,1-18.

          VISSZAKÜLDVE

Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét... 
és ezt mondta: Elég most már Uram! (1Kir 19,3-4)

Isten által felhatalmazva Illés Baal prófétái ellen harcolt, 
esőt jövendölt, és Aháb harci szekerét megelőzve futott el a 
jezréeli útig. Mégis, Illés teljesen összeomlott, amikor 
megtudta, hogy Jezábel megfogadta, megöli őt. Ereje 
elhagyta, átadta magát a kétségbeesésnek.
Isten nem mondja Illésnek, hogy szedje össze magát. Ehelyett 
hagyja pihenni, enni és inni ad neki. A Hóreb-hegyig 
kitartással megtett negyvennapos gyaloglás, a viharos szél, 
földrengés és tűz után Illés meghallotta Istent, aki azt 
mondta, menjen vissza az úton, amin jött. Így szenvedéseinek 
nem szakadt vége, még mindig küzdelmes út várt rá. Mégis 
látjuk, hogy Isten Illéssel van ezekben a baljóslatú 
időkben, és fontos feladatot szán neki.
Egy időben olyan helyen laktam, ahol képtelen voltam magam 
otthon érezni. Kudarcélményeim miatt egy év után 
elköltöztem. Azonban néhány évvel később Isten pontosan 
ugyanarra a helyre küldött vissza. Mindannyian átélünk nehéz 
időket és időnként sötét helyzetben találjuk magunkat. De 
Isten akkor is fontos munkát szán nekünk.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk, hogy mindig érezhessük 
jelenlétedet és vezetésedet, különösen a nehéz időkben! Ámen.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: 
reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)
       Sue Morton (Strathclyde, Skócia)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI KÖLTÖZÉS UTÁN VAN!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról