Csendes Percek szeptember 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 2., Cs, 04:00:08 CEST


      2004. szeptember 2. csütörtök

Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, 
ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem 
hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet 
annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem 
atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, 
őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az 
én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se 
balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd 
abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem 
tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, 
ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és 
boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. 
Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, 
mindenütt, amerre csak jársz.
Józs 1,5-9.

          HITBÉLI DÖNTÉS

Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, 
Ruth azonban ragaszkodott hozzá. (Ruth 1,14)

Mindig is nehezen tudtam döntéseket hozni az életem során. 
Nemrégiben olyan döntés előtt álltam, amely egész családom 
életére kihatással lehetett. Féltem, hogy rosszul fogok 
választani. Amint azonban Ruth könyvét olvasgattam, találtam 
valamit. Naómi két menyének el kellett döntenie, hogy vele 
marad-e, vagy visszatér a családjához. Ruth úgy döntött, 
hogy marad, és történetét a Biblia is megörökíti. Orpá pedig 
visszatért, de a Biblia nem ítéli el ezért.
Felfedezésem segített abban, hogy a nehéz kérdésre másként 
tekintsek. Többé már nem helyes vagy helytelen döntésként 
láttam azt, hanem hitem kérdéseként próbáltam úgy 
megközelíteni a dolgot, hogy nyitott legyek Isten akaratára. 
Végül az Istenbe vetett hitemre és bizalmamra alapozva 
hoztam meg a döntésemet, és nem bántam meg azt. Ez a 
tapasztalat egy új útra tanított meg.

Imádság: Kegyelmes Urunk, segíts, hogy ne csupán úgy 
tekintsünk a tőled kapott lehetőségekre és választásokra, 
mint a jó és a rossz közötti választásra, hanem szolgálatod 
különböző eszközeire. Ámen. 

Az Istennel való járás mindig jó döntés.
        Peter Smith (New Brunswick, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÉLETRESZÓLÓ DÖNTÉS ELŐTT ÁLLNAK! További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról