Csendes Percek november 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 10., Sze, 04:00:01 CET


       2004. november 10. szerda

Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra 
becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa 
szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, 
de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, 
és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki 
Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt 
úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai 
prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán 
megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel 
országából való leány. Arám királya ezt mondta: Menj csak 
el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és 
vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz 
rend ruhát. Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így 
szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy 
gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit 
hozzád küldtem! Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, 
megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, 
aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy 
embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és 
lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem! Amikor 
Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya 
megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: 
Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az 
ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben! Ezért 
Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus 
házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá 
ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, 
akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban 
megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy 
majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, 
az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és 
meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e 
Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? 
Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal 
megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban 
odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami 
nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel 
inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, 
és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a 
Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra 
tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.
2Kir 5,1-14.

       EGY EGYSZERŰ CSELEKEDET

Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abaná és Parpar, 
Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy 
megtisztuljak! Azzal megfordult (Naámán), és haragosan 
eltávozott. (2Kir 5,12)

Naámán egy magas beosztású katonai parancsnoka volt Szíria 
királyának, de leprás lett. Felesége zsidó származású fiatal 
rabszolgája beszél neki az izráeli prófétáról, aki képes 
kigyógyítani betegségből. Gyógyulásának reményével utazik 
Izráelbe.
Naámán Elizeus próféta házához érkezett. Elizeus anélkül, 
hogy kijött volna a házból, üzenetet küldött Naámánnak, hogy 
menjen és fürödjön meg hétszer a Jordánban. Naámán méregbe 
gurult, hogy lehet így bánni egy olyan fontos emberrel, mint 
ő, és nagy haraggal odébb állt. Szolgája azonban azzal 
érvelt, hogy gyógyulása érdekében bizonyára sokkal nehezebb 
feladatot is végrehajtana. Végül Naámán szótfogadott, 
követve a próféta egyszerű utasítását, meggyógyult.
Büszkeségünk és arroganciánk gyakran meggátol bennünket 
olyan feladat elvégzésében, amely hasznos és építő lehetne a 
magunk és mások számára. Megalázva és sértve érezzük 
magunkat, amikor méltóságon aluli dologra kérnek mások. 
Pedig egy egyszerű engedelmesség gyógyulást vagy meglepő 
csodát művelhet.

Imádság: Istenünk, bízunk abban, hogy az életünkben hatalmas 
dolgokat tudsz véghezvinni. Ámen.

Az Isten országáért egyetlen feladat sem méltóságon aluli.
A. L. Mitchell (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ENGEDELMESSÉG LELKÉÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról