Csendes Percek november 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 11., Cs, 04:00:01 CET


       2004. november 11. csütörtök

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, 
éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel 
őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és 
hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy 
rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres 
megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ 
elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne 
lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne 
jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje 
minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok 
körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, 
hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének 
levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek 
benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten 
erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak 
közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és 
bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre 
keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a 
követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket 
vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a 
keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és 
Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Senki el ne ítéljen 
titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat 
miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, 
aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki 
alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, 
látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül 
felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja 
össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az 
őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.
Kol 2,6-19.

         SZABADSÁG ÉS REMÉNY

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek 
és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, 
szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok 
meg egymásnak. (Kol 3,12-13)

"Miért így csináltad?" - szegezte nekem a kérdést édesapám, 
miközben a "csináld magad" terv szerint készült legújabb 
művemet szemlélte. Felsóhajtottam. Negyven év óta mindig 
mindenben talált hibát, még akkor is, ha nem volt.
Később, a nap folyamán megpróbáltam figyelni az Úr 
vezetésére. Édesapám nem lesz velem mindig, és én meg akarom 
tartani a jó viszonyt vele. Egy gondolat mellbe vágott: 
hiszen választhatom a megbocsátást édesapámmal szemben, 
attól függetlenül, hogy megváltozott-e, vagy sem. Ebben a 
pillanatban nagy kő esett le a szívemről. Előtte észre sem 
vettem, milyen terhet cipeltem. Az egész nap könnyűnek tűnt ezután.
Amikor a hozzánk közelállók állandóan kritizálnak, 
választhatunk, hogyan reagálunk. Magunkra vehetjük a 
kritikát, rágódhatunk rajta, és engedhetjük, hogy 
beárnyékolja a magunkról és a világról alkotott képünket. De 
választhatjuk a megbocsátást is, a jó kapcsolat érdekében. 
Édesapám esetében én a megbocsátást választottam. Ez a 
döntés számomra felszabadulást és reményt hozott.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük megbocsátásodat. Segíts, 
hogy úgy tudjunk mi is megbocsátani, ahogy te nekünk. Ámen.

A szavak bántást okozhatnak, vagy gyógyíthatnak.
         Tanya Davis (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT MEGBÁNTOTTAK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról