Csendes Percek november 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 9., K, 04:00:01 CET


        2004. november 9. kedd

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött,
olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, 
olyan messzire veti el vétkeinket.
Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, 
olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. 
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. 
Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, 
és igazsága még az unokáikkal is;
Zsolt 103,11-17.

           ELRONTOTT DOLGAINK

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az 
istenfélőkhöz. (Zsolt 103,13)

"Meg tudom csinálni" - jelentette ki Amber, a négyéves 
unokánk, és ragaszkodott hozzá, hogy enni és innivalóját 
saját maga vigye. Feleségem nem szívesen engedte meg neki, 
és figyelmeztette, hogy legyen nagyon óvatos. Ahogy Amber 
odatotyogott a tévé elé, hogy elfoglalja szokásos helyét, 
arra gondoltam, milyen önálló is lett az utóbbi időben.
Minden remekül ment mindaddig, amíg meg nem próbált leülni. 
Ennél a pontnál elveszítette egyensúlyát és poharából 
kilöttyent az innivaló. Szerencsére feleségem előrelátóan 
egy régi nejlonterítővel letakarta a nappali szőnyeget. 
Amber sírva fakadt, ahogy ott állt azt nézve, amit csinált. 
Átöleltem, és azt mondtam neki, hogy nem történt semmi baj. 
Egy pár perccel később már nyoma sem volt a rendetlenségnek 
és Amber könnyei is felszáradtak.
Amint mosolygó kis arcára pillantottam, elgondolkodtam saját 
életemen. A múltban sokszor elrontottam dolgokat. Ugyanúgy, 
mint Amber, én is megpróbáltam saját erőmből irányítani az 
életemet, és csak később jöttem rá, hogy segítségre 
szorulok. Ekkor mennyei Atyám kitárt karjaival átölelt és 
segített rendbe tenni mindazt, amit elrontottam.

Imádság: Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy mindig kész vagy 
segítségünkre sietni, amikor valamit elrontunk az 
életünkben. Ámen.

Isten jól ismer engem, és mindig segítségemre siet.
         George Childree (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A NAGYSZÜLŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról