Csendes Percek majus 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 30., V, 04:00:01 CEST


         2004. május 30. vasárnap

Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és 
tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen 
felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az 
apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok 
bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 
negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten 
országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta 
nekik: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg 
az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János 
vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel 
kereszteltettek meg." Amikor együtt voltak, megkérdezték 
tőle: "Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a 
királyságot Izráelnek?" Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, 
hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az 
Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a 
föld végső határáig." Miután ezt mondta, szemük láttára 
felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint 
távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi 
állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: "Galileai 
férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki 
felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok 
őt felmenni a mennybe."
ApCsel 1,1-11.

          A VÁRAKOZÁS ÉRTÉKE

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: 
"Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét." 
(ApCsel 1,4)

Jézus, a Mester mennybemenetele előtt nem utasította 
tanítványait, hogy azonnal menjenek és kezdjék el hirdetni 
az evangéliumot. Ellenkezőleg, szívükre helyezte, hogy 
várakozzanak és maradjanak Jeruzsálemben addig, amíg meg nem 
kapják a szolgálathoz szükséges erőt. A tanítványok 
engedelmeskedtek. És mialatt pünkösd napján együtt voltak, a 
Szentlélek, Krisztus ígérete szerint rájuk szállt. Ezután 
Péter hatalmas erővel hirdette a megtérés és a bűnbánat 
evangéliumát. Ennek eredményeként háromezer ember tért meg. 
Így kezdődött el a keresztyén egyház.
Ma, amikor pünkösdöt ünnepeljük, jó, ha megemlékezünk a 
tanítványok engedelmességéről. Ha a Szentlélek nélkül 
próbálták volna meg az evangéliumot hirdetni, minden 
bizonnyal kudarcot vallottak volna. De mivel hajlandóak 
voltak türelemmel kivárni a Szentlélek ajándékát, mi és 
sokan mások is megismerhettük Istent. Hasonlóképpen, ha 
Istenre várunk, meg fogjuk kapni a Szentlélek erejét, ami 
által megcselekedhetjük mindazt, amit Isten kér tőlünk. 
(ApCsel 1,8)

Imádság: Mindenható Istenünk, add a pünkösdi Lélek erejét 
szolgálatunkhoz ma is. Ámen.

Istenre várakozni nem lemondást, hanem igazi reménységet jelent.
        J. Emmette Weir (Freeport, Bahama-szigetek)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról