Csendes Percek majus 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 29., Szo, 04:00:01 CEST


         2004. május 29. szombat

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének 
törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a 
halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, 
mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor 
a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló 
formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a 
törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint 
élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, 
a Lélek dolgaival.
Róm 8,1-5.

            A SZABADSÁG JELE

Jézus mondja: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 
bőségben éljenek." (Jn 10,10)

Munkába menet olyan vidéken utazom keresztül, mely a 
következő mottóval hívja fel magára a figyelmet: "Douglas 
megye, ahol az élet minősége a legfontosabb!" Hazafelé 
viszont saját megyehatáromon a következő hirdetőtábla fogad: 
"Elbert megye, elkerített, kontrollált terület."
Ezek a táblák naponként emlékeztetnek arra a két végletre, 
amit keresztyén életem során eddig megtapasztaltam. Korábban 
úgy gondoltam, hogy a keresztyén élet nem más, mint 
előírások hosszú listájának megtartása, mint egy 
"elkerített, kontrollált terület." Minden egyes elkövetett 
hibám bűntudatot szült, és arra kellett gondolnom, vajon 
Isten szeret még egyáltalán? Az előírások és szabályok 
állandóan elítéltek és kudarcaimra emlékeztettek.
Amint érettebbé váltam a hitben, felfedeztem Jézus szavait: 
"én azért jöttem, hogy életünk legyen, sőt bőségben 
éljenek." Most már értem, hogy a Krisztuskövetés egy 
csodálatos minőségi életet jelenthet számomra, amelyet 
ajándékba kapok Istentől. Ma, ha rossz döntéseket hozok, 
vagy kudarcot vallok Isten előtt, bizonyosságom van arról, 
hogy ő így is szeret engem. Nagy öröm tudni azt, hogy 
Krisztusban "az élet minősége az első!"

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy teljes és bővölködő 
élettel akarsz bennünket megajándékozni. Ámen.

Isten kegyelemmel válaszol kudarcaimra.
         Steve Whicker (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTEN SZERETETÉBEN KÉTELKEDŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról