Csendes Percek majus 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 23., V, 04:00:01 CEST


           2004. május 23. vasárnap

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. 
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket 
meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a 
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók 
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
2Kor 4,16-18.

          A GYŐZEDELMES EGYHÁZ

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról- napra 
(2Kor 4,16)

Vasárnap reggel szokásos istentiszteletünket tartottuk a 
gyülekezetben. A liturgia az alkalom csúcspontjára, az 
úrvacsorára készített elő. Az Írás Isten kegyelmét és 
szeretetét hirdette minden ember számára. A jelenlévők - 
főként idős testvérek - lágyan, dallamosan énekelték a 
dicséreteket. Halk, sokszor alig hallható hangon imákat 
rebegtek, mindegyik komoly és reményteljes volt.
Amikor elérkezett az úrvacsoravétel ideje, a gyülekezet 
felállt. Az emberek előrementek, az Úr dicsősége ragyogott 
arcukon. Néhányan bottal lépegettek, másokat fiatalabbak 
támogattak, többen nem is bírtak letérdelni.
Ahogyan a testvérek az asztalhoz közeledtek, láttam magam 
előtt a győzedelmes egyházat. Láttam a hitben, reményben 
eltöltött időket, és az Úrral megtett évek örömét. Életük 
bizonyságot tesz Isten hűségéről és szeretetéről, aki 
megőrizte őket, és aki ma is ígéri, hogy mindannyiunkat megtart.

Imádság: Köszönjük, Urunk, győzedelmes egyházadat, amely élő 
bizonyság lehet szeretetedről és együttérzésedről. Ámen.

A közöttünk járó szentek Isten örökké való szeretetének és vezetésének élő bizonyítékai.
         Nelida Estela Sabanes (Santa Fe, Argentína)

IMÁDKOZZUNK GYÜLEKEZETÜNK IDŐS TAGJAIÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról