Csendes Percek majus 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 8., Szo, 04:00:01 CEST


          2004. május 8. szombat

Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról 
városra csatlakoztak Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban: 
"Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az 
útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. 
Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, 
elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek 
közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, 
megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor 
felnövekedett, százszoros termést hozott." Majd emelt hangon 
hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lk 8,4-8.

         PARLAGON HAGYOTT FÖLD

Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! 
Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek 
az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. 
(Hós 10,12)

A földművelők jól tudják, mekkora jelentősége van a talaj 
előkészítésének. Bármit veteményeznek, jól elő kell 
készíteni a talajt ahhoz, hogy az elvetett mag kikeljen és 
felnövekedjen. Ahogyan a földművesek előkészítik a talajt és 
vigyáznak a növényre, úgy kell nekünk is előkészítenünk 
magunkat az Isten igéjének befogadására, hogy olyan 
körülményeket teremtsünk, amelyben felnőhetnek a magok. 
Feltörhetjük a bennünk lévő ugart, és kereshetjük Istent 
imádságban, elmélkedésben, bibliatanulmányozásban. Mi is 
elősegíthetjük növekedésünket, ha más hívőkkel együtt részt 
veszünk az istentiszteleten, elfogadjuk szolgálataikat, és 
készek vagyunk másokkal együtt szolgálni. 
Isten szeret bennünket, s folyamatosan szórja magvait a 
világban. Ha megnyitjuk magunkat a Szentlélek előtt, 
meghallhatjuk és megérthetjük Isten üzenetét, amely az 
istentiszteleten, bibliaolvasás és éneklés közben, mások 
szeretetén, imádságán keresztül érkezik el hozzánk. Isten 
kegyelméből az ő igéje szívünkben van, a Szentlélek ereje 
által pedig felnövekszik, és gyümölcsöt hoz bennünk.

Imádság: Teremtő Istenünk, köszönjük mindazokat, akik 
szolgálnak nekünk. Segíts előkészíteni szívünket és 
elménket, hogy igéd jó földbe hulljon. Ámen.

Mit teszek azért, hogy jó talaj legyek Isten számára?
          Charles Holm (Minnesota, USA)

IMÁDKOZZUNK A FÖLDMŰVELŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról