Csendes Percek majus 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 7., P, 04:00:01 CEST


         2004. május 7. péntek

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve 
van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem 
tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a 
földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, 
értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az 
erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az 
ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 
Ézs 40,27-31.

             IGAZI ERŐ

Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. 
(Zsolt 68,20)

Húsz évvel ezelőtt első unokánk Flavia súlyos autista 
vonásokkal született. Az orvosok azt mondták, 
visszafordíthatatlannak tűnik a betegsége. Először 
kételkedtünk és kétségbe voltunk esve. Ez nem lehet igaz! 
Miért történt ez velünk? Majd Isten jelenlétében azt 
kérdeztük: Mit tehetnénk az ő segítségével?
Flavia betegségével csak úgy tudtunk megbirkózni, hogy 
radikálisan megváltoztattuk a családi életünket. A lányom 
családjának, és a feleségemmel nekem is el kellett hagynunk 
szülőföldünket, és az Egyesült Államokba költöztünk. Meg 
kellett szoknunk egy idegen kultúrát, egy idegen nyelvet, 
idegen munkahelyeket és idegen gyülekezetet. Minden 
félelmetesnek tűnt.
Ezen az úton Isten volt a mi hűséges és hatalmas barátunk. 
Még mindig élvezhetjük Flavia csodálatos társaságát. S a 
zsoltárossal együtt mondjuk: "Áldott az Úr! Napról napra 

gondot visel rólunk szabadító Istenünk." 

Imádság: Kegyelmes és szerető Atyánk, emlékeztess bennünket 
arra, hogy te nem csak társunk vagy, hanem erőnk egyetlen 
forrása is. Jézus nevében imádkozunk hozzád. Ámen.

Terheink elviselhetővé válnak, ha Istennel járunk napról napra.
      Gerson Veiga (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ AUTISTA EMBEREKÉRT ÉS CSALÁDJUKÉRT!

_____________________________

Könyvajánlat:

Dave Hunt: Harc az elméért
A pozitív gondolkodás általában jobb, mint a negatív, és néha sokat segíthet, 
de megvannak a korlátai. Aki tagadja a józan ész eme korlátait, és azt hiszi, 
hogy az elme képes megteremteni a saját univerzumát, az az okkultizmus 
területére lép, ahol az e hitet tápláló démonok végül elpusztítják a lelket. 
Nyugaton egyre szélesebb tömegek fogadják el ezt a misztikus filozófiát, 
elfelejtve, hogy mennyi nyomorúságot okozott ott, ahol gyakorolták.

Dave Hunt: Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig
A prófécia nehéz téma és sok embert kiábrándítottak az egymásnak ellentmondó 
és gyakran szenzációs értelmezések. Mások úgy érzik, hogy a téma szükségszerűen 
nem egyértelmű és nyomasztó, ezért kerülni kell. De a valódi kép nem olyan sötét 
és gyászos, hiszen a prófécia soha vissza nem térő alkalmat kínál azoknak, 
akik - megértve „az idők jeleit" -, készek arra, hogy higgyenek abban, 
amit a Biblia hirdet és ennek szellemében cselekedjenek.

A két könyv egy kötetben 56 oldal, 300,- Ft

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16. 
tel.: (06-1)311-58-60 (kedd:12-15:30; szerda:12-18:30; péntek:12-15:00); 
tel/fax: (06-1) 275-01-97, 220-43-24 (üzenetrögzítő) 
info at evangeliumikiado.org 
http://evangeliumikiado.org


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról