Csendes Percek majus 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 6., Cs, 04:00:01 CEST


       2004. május 6. csütörtök

Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, 
akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és 
intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. 
Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, 
intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, 
karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek 
mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért 
rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és 
mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül 
imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten 
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
1Thessz 5,12-18.

          KITARTÓ IMÁDSÁG

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

A feleségemmel ültettünk egy klematisz ágat, ami azután több 
mint egy évig nem virágzott. Még csak levelek sem nőttek 
rajta. Látszatra nem volt más, mint egy száraz inda. Mi 
azért tovább öntöztük, és tápanyaggal láttuk el. Aztán egy 
nap a két méter magas vessző legtetején levélkék bomlottak 
ki, és megjelentek az első fehér bimbók. 
Néha az imádságainkkal hasonló tapasztalatunk lehet, mint a 
növényünkkel. Hűségesen ápoljuk a kapcsolatot, de semmi sem 
változik. Egyszer folyamatosan imádkoztunk valakinek a 
megtéréséért, de földi szemünk semmi változást nem látott. 
Majd egy hosszú, száraz időszak után az a személy, akiért 
imádkoztunk, elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának és 
Urának. Imáink meghallgatását kértük, és barátunk keresztyén 
tanúságtevővé vált. Újra rá kellett jönnünk, hogy nem mi 
vagyunk felelősek az eredményért, a mi dolgunk hűségesen 
kitartani az imádságban. 

Imádság: Urunk, erősítsd meg hitünket, hogy mindennap 
észrevegyük a Szentlélek gyümölcseit életünk különféle 
területein. Ámen.

Soha ne mondjunk le senkiről! Imádkozzunk tovább!
           Llew Fischer (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT ISTEN A SZÍVÜNKRE HELYEZETT!

_____________________________

Könyvajánlat:

Arthur P. Fitt:
D. L. Moody (1837-1899) – Egy világhírű evangélista élete

Egy fiatal amerikai, aki cipőkereskedésben eladó volt, az evangéliumi
világ egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Az igehirdetései és 
az általa elterjesztett evangéliumi énekek ma is az egész világon ismertek.
Nem végzett teológiai tanulmányokat, bibliaiskolát, hanem csak a Bibliát 
olvasta, tanulmányozta és az abban nyert örökkévaló kincseket adta tovább 
millióknak.
Könyvünkben az életrajza mellett található még:
- az általa leggyakrabban használt példák és történetek
- négy fontos igehirdetése azokról, akik "másként gondolták", mint Isten.

A-5 méret, 184 oldal, 800,- Ft

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16. 
info at evangeliumikiado.org 
http://evangeliumikiado.org


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról