Csendes Percek junius 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 27., V, 04:00:01 CEST


        2004. június 27. vasárnap

Jézus mondja: "Még sok mindent kellene mondanom nektek, de 
most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az 
igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem 
önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az 
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog 
dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki 
nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy 
az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek."
Jn 16,12-15.

          KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS 

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 
énekeljetek szívetekben az Istennek. (Kol 3,16)

Nem sokszor éreztem magam olyan egyedül, és lelkileg 
alkalmatlannak, mint azon a vasárnapon. Baltimore vidékén 
laikus prédikátorként szolgáltam egy gyülekezetben. Néhány 
perccel azelőtt, hogy beszélnem kellett, a lelkésszel együtt 
ott álltam a szószéken. A gyülekezet énekelt, de annyira 
elborítottak az érzéseim, hogy azt sem tudtam, miről énekelnek. 
Magamban Istenhez folyamodtam, és azt mondtam, hogy 
segítsége nélkül képtelen vagyok prédikálni. Isten azt 
mondta nekem: "Wayne, figyelj az énekre, amit most 
énekelnek!" Figyelni kezdtem; az ének így szólt: "Ne félj, 
mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!"
Mintha egyenesen Isten szólt volna hozzám a gyülekezet 
énekén keresztül. Az Úr jelenlétének csodálatos érzése járt 
át. Az a tudat, hogy Isten velem van, bátorságot és 
bölcsességet adott az igehirdetéshez. 

Imádság: Urunk, segíts, hogy meghalljuk bölcs tanácsaidat 
azon a sokféle módon, ahogy szólsz hozzánk szóban és énekben 
egyaránt. Ámen.

Isten vezetése természetes, egyszerű módon is elérkezhet.
          Wayne McLaine (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IGEHIRDETŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról