Csendes Percek aprilis 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 16., P, 04:00:02 CEST


      2004. április 16. péntek

Isten azt mondta Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek 
veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely 
veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; 
mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. 
Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé 
özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld 
elpusztítására. Majd azt mondta Isten: Ez a jele a 
szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, 
amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: 
szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a 
szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt 
borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor 
visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és 
minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz 
özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a 
felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, 
amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a 
földön. Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a 
szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem.
1Móz 9,8-17.

       KITARTÓ SZERETET

Semmiféle teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
(Róm 8,39)

2001. november 18. hajnali 5 óra van. A tanyánkon állok, 
teljes sötétségben, mert ma hajnalban egy csodálatos 
meteorzápor ritka látványa várható. Mégsem látok semmit, sem 
a holdat, sem a csillagokat, sem a meteorzáport, ugyanis egy 
vastag felhőréteg homályosítja el az eget. 
Időnként problémák és aggodalmak özönlik el életemet, mint a 
felhők az eget, és azzal fenyegetnek, hogy összenyomnak. 
Hogyan láthatnám Istent ezeken a bajokon keresztül? Érdekli 
őt, mi történik velem? Hol van a szükség idején?
Eszembe jut azonban Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből a 
győzelmes kijelentés: "Semmiféle teremtmény nem választhat 
el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban!" 
Milyen csodálatos igazság! Isten szeretetét időnként 
elhomályosítják a bajok, ahogyan a felhők a meteorzáport, 
mégis mindig velünk van töretlenül, változatlanul és 
végtelenül. Soha semmi nem választhat el ettől a 
szeretettől. Hála ezért Istennek!

Imádság: Hűséges Istenünk, segíts megtapasztalni 
jelenlétedet. Hadd legyünk biztosak abban, hogy te vezetsz 
és támogatsz bennünket, még a nehéz időkben is, amikor távol 
érezzük magunkat szeretetedtől. Ámen.

Mi homályosítja el Istent az életemben?
      Lloyd Kitching (Manitoba, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚGY ÉRZIK, ELSZAKADTAK ISTEN SZERETETÉTŐL!
_____________________________

Folyóirat ajánlat:

Megjelent a Biblia és Gyülekezet 2004 áprilisi száma 
A Biblia Szövetség folyóirata 

A tartalomból: 
  Ne féljetek! 
  A keresztről a Paradicsomba 
  Új tag a fészekben 
  Ki ölte meg Jézust? 
  A teremtéstörténet bibliai összefüggései 
  Sorsközösség 
  Alfa-kurzus 
  A keresztyénüldözés kezdetei 
  In memoriam: Dr. Dobos Károly 
  Látlelet 
  Mellékletünk témája: a Biblia Szövetség Bibliaiskolája

Evangéliumi folyóirat, évi négy alkalommal jelenik meg. 
Előfizetés egy évre 1400 Ft.- 
Megrendelhető a Biblia Szövetség címén: 
2119 Pécel, Pf. 17. 
e-mail: bsz at bibliaszov.hu 
http://www.bibliaszov.hu További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról