Csendes Percek aprilis 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 14., Sze, 04:00:01 CEST


          2004. április 14. szerda

Jézus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 
Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok 
hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, 
hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd 
elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott 
legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az 
utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova 
mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: 
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek 
az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok 
őt." Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az 
Atyát, és az elég nekünk!" Jézus erre ezt mondta: "Annyi 
ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki 
engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg 
nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában 
vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, 
amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya 
pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 
Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya 
énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a 
cselekedetekért higgyetek." "Bizony, bizony, mondom néktek: 
aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én 
teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. 
Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én 
nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha 
valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem." 
Jn 14,1-14.

         A FELTÁMADÁS ÍGÉRETE 

Jézus mondja: "Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek 
legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, 
én legyőztem a világot." (Jn 16,33)

Néhány hónappal ezelőtt egy fiatalasszony eltemette 
édesanyját. Azután már az új otthonában, a hirtelen elhunyt 
férjét gyászolta, akit egy fegyveres rabló eltévedt golyója 
ölt meg. Az asszony egyedül maradt két kisgyermekével. Nem 
volt válasz a "miért"-et kutató kérdéseire.
Ezzel együtt ez az asszony a nehéz és kusza körülményei 
közepette is megtapasztalta az Istenbe vetett bizalom 
ajándékát. Az eseményt követő hetekben másoknak is erőt 
jelentett az, ahogyan megélte hitét. 
Ennek a fiatal anyának a mély fájdalma arra emlékeztet 
bennünket, hogy Isten ígéretei nem garantálnak számunkra 
szenvedésmentes életet, vagy világosan érthető 
körülményeket. Jézus figyelmeztet arra, hogy a világ 
szenvedéssel van tele. Fájdalmai ellenére ez az asszony hite 
által vigasztalást és erőt talált a megfeszített és 
feltámadott Megváltóban. Felragyogott benne a feltámadás 
ígéretének igazsága. 

Imádság: Köszönjük, drága Krisztusunk, hogy magadra vetted a 
világ szenvedéseit. A feltámadásról szóló ígéretedbe 
kapaszkodunk, és bízunk benned szenvedéseink között is. Ámen.

Krisztussal a fájdalmak útján új életre juthatunk el.
       John van der Laar (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKEKET NEVELŐ ÖZVEGYEKÉRT!
_____________________________

Folyóirat ajánlat:

Megjelent az ETHOS 2004/2 száma 
Keresztény folyóirat az egész családnak

A tartalomból: 
  Amilyenek a gondolataid, olyanok az érzéseid 
  Milliomos vagy koldus? 
  Mi van, ha igaz...? 
  Variációk dúrban és mollban 
  Az Úr az én pásztorom 
  "Az éjszaka királynője" Egy különleges kaktuszfaj 
  Szenteltessék meg a te neved 
  Öngyilkosság 
  Korjelek 
  Dávid - az Isten szíve szerinti férfi (12. rész) 
  Az ékírástól a számítógépes bibliáig ( I. rész) 
  Izland 
  Mit jelent számunkra Jézus szenvedése és halála? 
  Juszuf és a titokzatos cédula

Megjelenik minden negyedév elején. 
Előfizetés egy évre 1875 Ft.- + postaköltség 
Megrendelhető az Ethos Kft. címén: 
1113 Budapest, Valkói u. 11.
Tel.: 209-4768
ethos at axelero.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról