Csendes Percek aprilis 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 8., Cs, 04:00:01 CEST


         2004. április 8. csütörtök

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a 
magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És 
íme, nagy földrengés volt, az ÚR angyala leszállt a 
mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 
Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, 
mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, 
és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította 
meg az angyal: "Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, 
amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol 
feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és 
előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, 
megmondtam nektek!" Az asszonyok gyorsan eltávoztak a 
sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék 
a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és 
ezt mondta: "Legyetek üdvözölve!" Ők pedig odamentek hozzá, 
megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így 
szólt hozzájuk: "Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül 
atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak 
engem."
Mt 28,1-10.

           ÖRVENDJÜNK!

Nincsen itt [Jézus], mert feltámadt, amint megmondta. 
Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Mt 28,6)

Hajnali mozgás élénkíti a csendes levegőt nagycsütörtök 
reggelén. A Cape bíborszínű hegycsúcsa felékesíti a KwaZulu-
Natal fennsíkot Dél-Afrikában, amikor az emberek hazafelé 
tartanak.
Mindenféle járművet telerakodnak, gyakran túlterhelnek 
élelmiszercsomagokkal, építési anyagokkal, ruhákkal, 
biciklikkel, és néha még élő csirkékkel teli ketrecekkel is. 
Mindenki hazamegy a családjához, régi barátaihoz és 
ismerőseihez, ahonnan származik. A Pretoriától messze 
északon lévő Sion keresztyén gyülekezet több mint 1 millió 
embert lát vendégül a húsvéti ünneplés alkalmából. A szó 
szoros értelmében száz meg száz busz, ezer és ezer mikrobusz 
és taxi, megszámlálhatatlan magángépjármű veszi arra éves 
zarándokútját.
A húsvét Dél-Afrikában a legjelentősebb keresztyén ünnep. 
Húsvétkor az istentisztelet keretében az emberek táncolni 
szoktak szerte az országban. Először lassan, ahogy a 
nagypénteki árnyékhoz illik, majd az öröm egyre fokozódik, 
és csúcspontját a húsvét reggeli feltámadás ünneplésekor éri el. 
Ez 2004 nagycsütörtök Dél-Afrikában. Amióta csak emlékszem, 
így ünnepelünk. A levegőben is élet vibrál. Az emberek 
hazafelé tartanak. Az emberek táncolnak.

Imádság: Istenünk, emlékeztess szomorú napjainkon, hogy jön 
a húsvét, és mi az örömtől ujjongani fogunk. Ámen.

Húsvét ünnepe ok az örömre.
         Roland Rink (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A DÉL-AFRIKAI EMBEREKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról