Csendes Percek aprilis 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 7., Sze, 04:00:01 CEST


       2004. április 7. szerda

Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr 
megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a 
Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy 
testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, 
elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember - 
hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten 
tudja -, elragadtatott a paradicsomba, és olyan 
kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad 
embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig 
önmagammal; ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha 
dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot 
mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne 
tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall; még a 
kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért 
tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a 
Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt 
háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő 
ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az 
erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék 
bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, 
bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és 
szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor 
vagyok erős. 
2Kor 12,1-10.

           TÖVISSEL ÉLNI

Pál írta: "Én megtanultam, hogy körülményeim között 
elégedett legyek." (Fil. 4,11)

Első autónkat egy használtautó-piacon vettük, tíz évesen. A 
tulajdonunk feletti büszkeségünk kissé elhomályosult, amikor 
másnap reggel nem akart beindulni. Ez csak a kezdete volt 
azon próbálkozásainknak, hogy az autónkat új autóként 
kezeljük. Évtizedekkel később elismertük, hogy időt és pénzt 
takaríthattunk volna meg, ha elfogadjuk olyannak, amilyen - 
köhögősnek, zörgősnek és hibásnak.
Mint Pál apostol, aki megtanult a "tövissel a testében" élni 
(2Kor 12,7), jól tesszük, ha az élet részeként fogadjuk el a 
tökéletlenséget. Legtöbben rájövünk, hogy a tökéletes 
házasságban való reménység némi módosításra szorul. A 
tökéletes gyermekekben való reménységünk is rövid életű. 
Megtanulunk úgy élni velük, amilyenek. Az idős kor sincs 
fájdalom és fáradtság nélkül.
Pál erőt merített Isten szavaiból: "Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." 
(2Kor 12,9) Hit által ámulatba ejtő képességünk lesz a 
"tövissel" együtt élni. Isten kegyelme elegendő Jézus 
Krisztusban.

Imádság: Segíts minket, Istenünk, benned bízni, elhinni, 
hogy a te kegyelmed megtart minket, bármit is hoz az élet. 
Krisztusban imádkozunk hozzád. Ámen.

Az élet ugyan nem tökéletes, de azért nagyon jó.
       Robert R. Allen (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK HOZZÁ KELL SZOKNIUK AZ ÖREGEDÉS KORLÁTAIHOZ!
_____________________________

Programajánlat:

A Jézus élete című filmet vetítik nagypénteken a 
Szabad Evangéliumi Gyülekezet imaházában.
Időpont: 2004. április 9. 18:00
Cím: 1136 Budapest, Béke u. 35/A

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról