Csendes Percek aprilis 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 9., P, 04:00:01 CEST


       2004. április 9. péntek

Hosszú idő telt el azután, hogy az ÚR nyugalmat adott 
Izráelnek minden ellenségétől körös-körül. Józsué is 
megvénült, megöregedett. Ekkor összehívta Józsué egész 
Izráelt, annak véneit, családfőit, bíráit és elöljáróit, és 
ezt mondta nekik: Én megvénültem, megöregedtem. Láttátok 
mindazt, amit Istenetek, az ÚR tett értetek ezekkel a 
népekkel, hiszen Istenetek, az ÚR harcolt értetek. Látjátok, 
kisorsoltam törzseitek között az itt maradt népek birtokát, 
meg azokét a népekét is, amelyeket kiirtottam a Jordántól a 
nagy tengerig napnyugaton. Istenetek, az ÚR maga szorítja és 
űzi ki őket előletek, hogy birtokba vegyétek földjüket, 
ahogyan megígérte nektek Istenetek, az ÚR. Legyetek azért 
igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami 
meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne térjetek el 
attól se jobbra, se balra! Ne keveredjetek össze ezekkel a 
népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Isteneiknek a nevét 
ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és 
ne boruljatok le előttük! Ragaszkodjatok viszont 
Istenetekhez, az ÚRhoz, ahogyan a mai napig tettétek! Nagy 
és erős népeket űzött ki előletek az ÚR. Előttetek azonban 
senki sem állhatott meg mindmáig. Egy közületek elűz ezret, 
mert Istenetek, az ÚR harcol értetek, ahogyan megígérte 
nektek. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek 
Isteneteket, az URat! 
Józs 23,1-11.

          ODASZÁNÁS

Józsué mondta: "Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az 
Úrhoz, ahogyan a mai napig tettétek!" (Józs 23,8)

Mielőtt a kutyacsapat elindult, Tim a szánkó egyik 
fogantyújához csatolt egy hosszú kötelet. Másik végét 
karjára hurkolta, a szó szoros értelmében odakötötte magát a 
szánkóhoz. "Nem veszélyes ez?" kérdeztem. Tim vállat vont és 
így felelt: "Ha egyszer a szánkóhoz kötöttem magam, akkor 
eltökélt vagyok."
Józsué könyvében Isten arra ösztönözte az izraelitákat, hogy 
szánják oda magukat teljesen neki. Józsué figyelmeztette 
őket, hogy ne kössenek szövetséget más istenekkel. 
Emlékeztette őket, hogy Isten hogyan harcolt értük, és 
intette őket a törvény követésére, amit Mózes által kaptak.
Az izraeliták végül megszegték Isten iránti 
elkötelezettségüket. Ahogy mi is ezt tesszük. Dolgokat vagy 
embereket teszünk arra a helyre, ami csak Istent illeti meg. 
Elfelejtjük, hogy Isten mit tett értünk, figyelmen kívül 
hagyjuk a Biblia útmutatását. De Isten soha nem mondott le 
Izráelről, és soha nem mond le rólunk. Habár a mi 
odaszánásunk ingatag, Isten elkötelezettsége biztos 
irántunk. A legvilágosabb bizonyítéka ennek Jézus Krisztus, 
aki odaszánta magát a mi üdvösségünkért, elszenvedve a 
kezébe és lábába vert szögeket egy kegyetlen fakereszten. 
Jézus hozzánk "kötözte magát", életét adva értünk.

Imádság: Szerető Istenünk, segíts, hogy mi is hozzád kössük 
életünket. Ámen.

Jézus a kereszten mutatta meg szeretetét irántunk.
       Marica Lee Laycock (Alberta, Kanada)

IMÁDSÁGBAN SZÁNJUK ODA MAGUNKAT KRISZTUSNAK! További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról