[Pályázatok] Fiatalok lendületben program - 4.4. alprogram: Az innovációt és a minőséget ösztönző projektek / EACEA/19/12

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2012. Aug. 13., H, 09:04:53 CEST


Cím: Fiatalok lendületben program - 4.4. alprogram: Az innovációt és a 
minőséget ösztönző projektek / EACEA/19/12
Kiíró: Európai Bizottság
Határidő: 2012. 09. 03.
Pályázhat: - nem kormányzati ifjúsági szervezetek,
- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 1 ),

- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az európai 
uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban 
meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország
-------------------------
EURÓPAI BIZOTTSÁG
           Pályázati felhívás - EACEA/19/12
            Fiatalok lendületben program
   4.4. alprogram: Az innovációt és a minőséget ösztönző projektek
               (2012/C 187/09)

1. Célkitűzés és leírás
Ez a pályázati felhívás olyan projekteket kíván támogatni, amelyek 
innovatív, minőségi elemek bevezetésére, megvalósítására és népszerűsítésére 
irányulnak a nem formális oktatásban és az ifjúsági munkában.
Ezek az innovatív aspektusok a következőkre vonatkozhatnak:
- a tartalom és a célkitűzések, összhangban az ifjúságpolitika területén 
folytatott európai együttműködés keretének fejlesztésével és a Fiatalok 
lendületben program prioritásaival, és/vagy
- az alkalmazott módszerek, hogy új ötleteket és megközelítéseket 
honosítsanak meg a nem formális oktatás és az ifjúságpolitika területén.
Kiemelt témák
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi
prioritásokat:
i. A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai
- a fiatalok részvétele,
- kulturális sokszínűség,
- európai polgárság,
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.
ii. A Fiatalok lendületben program éves prioritásai
- a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,
- kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, 
foglalkoztathatóság,
- tömegsport és szabadtéri tevékenységek,
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.

2. Támogatható pályázók
Pályázatot ifjúságpolitikai területen működő nonprofit szervezetek vagy 
hálózatok nyújthatnak be.
Ezek a szervezetek vagy hálózatok lehetnek:
- nem kormányzati ifjúsági szervezetek,
- regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek.
Ez a pályázókra és a partnerszervezetekre egyaránt vonatkozik.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a programországok 
valamelyikében a pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában 
legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 1 ),
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az európai 
uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban 
meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.
A projektnek legalább négy (4) különböző programországból származó 
projektgazda (köztük a pályázó) transznacionális partnerségén kell 
alapulnia, és ezek közül legalább egynek (1) európai uniós tagállamnak kell 
lennie.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó 
csak egy projektpályázatot nyújthat be.
Természetes személyek nem igényelhetnek támogatást e pályázati felhívás 
keretében.

3. Támogatható tevékenységek
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez 
kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.
A projekteket 2013. január 1. és 2013. április 30. között kell megkezdeni.
A projektek időtartama legalább 12 hónap, de legfeljebb 18 hónap lehet.

4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján
történik:
- A projekt kapcsolódása a Fiatalok lendületben program és az ajánlattételi 
felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz (25%)
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (60%)
- A projektben érintett projektgazdák/résztvevők profilja (15%)

5. Költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített 
teljes költségvetés becsült összege 1 500 000 euró.
Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg 
egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 70%-át.
A támogatás maximális összege 100 000 euró.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a 
rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.
6. A pályázatok benyújtásának határideje A támogatási pályázatokat az EU 
valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani, az erre a célra kialakított 
elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 3-án 
12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell beküldeni.
A pályázatból egy nyomtatott változatot is be kell küldeni 2012. szeptember 
3-ig az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Youth in Action 
Programme - EACEA/19/12 BOUR 4/029 Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton (a postabélyegző dátuma alapján),
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi 
átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti 
átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/19/12 pályázati felhívás pályázati útmutatójában 
megadott követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült pályázati 
űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani.
Az említett dokumentumok az interneten az alábbi honlapon találhatók meg:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról